Praktijk

Kennistoets: vragen

Gepubliceerd
1 september 2015
1. Welke omschrijving past het best bij de aandoening primaire (lokale) hyperhidrose?
 • Nachtzweten komt bij deze aandoening voor.
 • De klachten beginnen rond de puberteit.
 • De klachten zijn gelokaliseerd rond de apocriene klieren (oksel, tepel, genitalia).
 • Klachtenvrije perioden (van enkele weken) kenmerken het beloop.

2. Welke stelling over de verschillende behandelopties bij primaire hyperhidrose is correct?
 • Botuline verlamt de zenuwuiteinden die de apocriene zweetklieren aansturen.
 • Het effect van botuline-injecties neemt af na meerdere behandelingen.
 • De microwave-techniek is geïndiceerd bij palmaire hyperhidrose.
 • Thoracale sympathectomie schakelt de zweetklieren in de oksels en handen uit.

3. De heer Jacobse, 28 jaar, heeft last van overmatig zweten, met name axillair en palmair. De huisarts stelt de diagnose hyperhidrose en schrijft aluminiumchloride crème FNA voor. Welke uitleg over dit middel is correct?
 • Aluminiumchloride remt de activiteit van de zweetkliertjes.
 • De aluminiumchloride-oplossing moet 2x daags worden aangebracht.
 • Het effect van aluminiumoplossingen houdt maximaal 24 uur aan.
 • Verkleuring van de huid is een mogelijke bijwerking.

4. Het Bevolkingsonderzoek Darmkanker gebruikt de fecaaloccultbloedtest als screeningsinstrument; de huisartsenpraktijk gebruikt hem als diagnostisch instrument om bij risicopatiënten darmkanker aan te tonen. Waarvoor is de fecaaloccultbloedtest het meest geschikt?
 • Als diagnosticum bij risicopatiënten (hoge voorafkans).
 • Als screeningsinstrument van asymptomatische patiënten (lage voorafkans).
 • Als diagnosticum (hoge voorafkans) én als screeningsinstrument (lage voorafkans).

5. De NHG-Standaard Anemie adviseert aanvullend onderzoek te doen bij mannen en vrouwen (zonder hevig menstrueel bloedverlies) die ouder dan 50 jaar zijn en ijzergebreksanemie hebben. Het doel hiervan is om een gastro-intestinale maligniteit uit te sluiten. Welk(e) van de volgende onderzoek(en) is/zijn aangewezen?
 • X-colon.
 • Fecaaloccultbloedtest.
 • Beide onderzoeken.
 • Geen van beide onderzoeken.

6. Burton noemt zes criteria waaraan een ideale uitleg aan een patiënt met een niet-afwijkend onderzoek moet voldoen. Welk criterium hoort daar niet bij?
 • De uitleg moet geloofwaardig zijn.
 • De uitleg moet gericht zijn op de oorzaak.
 • De uitleg moet de zwakheden bij de patiënt inzichtelijk maken.
 • De uitleg moet de therapeutische relatie bevorderen.

7. De NHG-Standaard SOLK stelt dat de huisarts bepaalde patiënten zelf kan begeleiden. Welke activiteit van de huisarts hoort niet tot de behandeling van SOLK-patiënten met lichte klachten?
 • Na afsluiting van klachtexploratie eventueel gericht onderzoek doen.
 • Bespreken van herstelbelemmerende factoren.
 • Opstellen van een tijdcontigent plan.
 • Bij stagnerend herstel de patiënt verwijzen.

8. Bij goed ingestelde DM2-patiënten in de eerste lijn hanteert Wermeling een goede cardiometabole controle als uitkomstmaat. Welke variabele (met grenswaarde) wordt in het onderzoek gebruikt om goede cardiometabole controle vast te stellen?
 • HbA1c ≤ 58 mmol/mol.
 • LDL cholesterol &lt 2,5 mmol/l.
 • Diastolische bloeddruk ≤ 85 mmHg.
 • Serumcreatinine &lt 90 umol/l.

9. Mevrouw Geelen, 75 jaar, heeft vijftien jaar DM2. De laatste drie jaar gaat haar nierfunctie gestaag achteruit. Wanneer is een verwijzing naar de nefroloog geïndiceerd?
 • eGFR &lt 20 ml/min/1,73m.
 • eGFR &lt 30 ml/min/1,73m.
 • eGFR &lt 45 ml/min/1,73m.
 • Bij micro-albuminurie.

10. In een leergesprek over overgewicht en diabetes stelt de opleider dat:
(1) louter beperking van de voedselinname (energierestrictie) bij 50% van de nieuw ontdekte diabetespatiënten met overgewicht weer normale bloedsuikerwaarden geeft;
(2) in een populatie met obesitas (BMI 30-39,9) een gewichtsdaling van 5% of meer, het risico op DM2 met meer dan 50% verlaagt.
Wat is in dit geval juist?:
 • De bewering na 1 is juist.
 • De bewering na 2 is juist.
 • Beide beweringen zijn juist.
 • Beide beweringen zijn onjuist.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen