Praktijk

Kennistoets: vragen

Gepubliceerd
31 maart 2016
Met ingang van het januarinummer van 2016 gaat de kennistoets niet meer over drie artikelen, maar over één artikel in H&W. Het artikel van de maand april is: Harmans LM, Hopstaken RM. Longfoto: nut van aanvraag doorgelicht. Huisarts Wet 2016;59(4):160-1.
De kennistoets is opgebouwd volgens de leerfasen van Kolb: concreet ervaren, overdenken, verbinden en toepassen.
 • Huisartsen willen in de praktijk vaker aandoeningen ‘uitsluiten’ dan ‘aantonen’. Het artikel vermeldt dat anamnese en lichamelijk onderzoek vaak al een grote negatief voorspellende waarde hebben en dat de x-thorax daar weinig aan toevoegt. Welke testeigenschap maakt dat de x-thorax weinig bijdraagt aan het ‘uitsluiten’?
   • De relatief lage sensitiviteit.
   • De relatief lage specificiteit.
 • Volgens Harmans et al. is er een indicatie voor een x-thorax als er een vermoeden is van een bepaalde aandoening. Om welke aandoening gaat het hier?
   • COPD.
   • Longembolie.
   • Pneumonie.
   • Pneumothorax.
 • De huisarts wil bij een matig zieke patiënt met eenzijdige auscultatoire afwijkingen, onderscheid maken tussen een pneumonie en een milde ondersteluchtweginfectie. Welk aanvullend onderzoek is hiervoor het meest geschikt?
   • BSE.
   • CRP.
   • Leukocytenaantal en differentiatie.
   • X-thorax.
 • De x-thorax krijgt in de NHG-Standaard Hartfalen een bepaalde plaats toebedeeld. Voor welk doel is de x-thorax bij hartfalen het meest geschikt?
   • Om aanwijzingen te krijgen over oorzaak en ernst van hartfalen.
   • Om hartfalen aan te tonen.
   • Om hartfalen uit te sluiten.
   • Om het effect van behandeling van hartfalen te monitoren.
 • De huisarts krijgt de uitslag van de longfoto terug van de 62-jarige heer Van der Windt. De heer Van der Windt is een stevige roker die op het spreekuur komt vanwege hoesten en verlies aan eetlust. Bij auscultatie is sprake van een piepend expirium. De huisarts heeft een niet-pluisgevoel en vraagt een longfoto aan. De foto blijkt zonder afwijkingen. Wat is nu het aangewezen beleid?
   • Geruststelling.
   • Herhalen longfoto over een maand.
   • Verwijzen naar de longarts.
 • De huisarts heeft bij mevrouw De Ruyter de diagnose vermoedelijke pneumonie gesteld. Mevrouw De Ruyter kwam met koorts en hoesten op het spreekuur en de huisarts vond eenzijdige afwijkingen bij auscultatie. De huisarts vraagt zich af hij nog een x-thorax moet laten maken. Wanneer is het tijdens het ziekteproces zinvol om bij mevrouw De Ruyter een x-thorax te maken?
   • Direct, om de diagnose te bevestigen.
   • Na twee weken om te controleren of de longen schoon zijn op de foto.
   • Na zes weken, als blijkt dat haar klachten niet verdwijnen.
 • Mevrouw Huizinga is 26 jaar en bezoekt het spreekuur omdat ze kortademig is. Ze vertelt dat ze vanmorgen plotseling kortademig werd en pijn in haar linkerschouder kreeg. De kortademigheid en de pijn zijn sindsdien niet meer verdwenen. Mevrouw Huizinga gebruikt de anticonceptiepil. Bij onderzoek vindt de huisarts links verminderd ademgeruis en hypertympanie bij percussie. Bij welke diagnose passen de symptomen en bevindingen in dit geval het best?
   • Longembolie.
   • Pneumonie.
   • Pneumothorax.
 • Mevrouw Van Dijk is 24 jaar en heeft een blanco voorgeschiedenis Zij kreeg twee uur geleden plotseling pijn links boven in de thorax. De pijn zit vast aan de ademhaling. Ze is ook vanaf het begin benauwd. Ze heeft een droge hoest, maar voelt zich niet ziek. Bij onderzoek vindt de huisarts een ademhaling van 24/minuut en de hartfrequentie is 105 slagen/minuut, de zuurstofsaturatie is 94%. Over de longen hoort zij linksboven verminderd ademgeruis; percussie is normaal. Mevrouw Van Dijk is gisteren teruggekeerd uit Zuid-Afrika. Welk diagnostisch onderzoek is het meest aangewezen?
   • CRP.
   • D-dimeer.
   • X-thorax.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen