NHG forum

Kern en grenzen huisartsenzorg

Date
29 oktober 2020
Huisartsen stelden in januari 2019 tijdens de Woudschotenconferentie vernieuwde kernwaarden en kerntaken vast voor de huisartsenzorg.