Nieuws

Kernwaarden huisartsgeneeskunde op de schop? [Redactioneel]

Gepubliceerd
17 oktober 2018
Continuïteit, generalistische en persoonsgerichte zorg zijn al decennialang belangrijke kernwaarden van ons vak. Deze kernwaarden zijn terug te vinden in de Europese definitie van de huisartsgeneeskunde, voor het eerst vastgelegd tijdens de Woudschoten-conferentie in 1959.
0 reacties
Marian van den Brink
© Vincent Boon

Laten we onze krachten bundelen op landelijk niveau, zodat voor iedereen duidelijk is waar wij huisartsen voor staan

Continuïteit, generalistische en persoonsgerichte zorg zijn al decennialang belangrijke kernwaarden van ons vak. Deze kernwaarden zijn terug te vinden in de Europese definitie van de huisartsgeneeskunde, voor het eerst vastgelegd tijdens de Woudschoten-conferentie in 1959. Sinds die tijd is de huisartsgeneeskunde echter continu in beweging, onder andere door verandering in de organisatie van zorg, verandering in de patiëntenpopulatie, maar ook door een veranderende samenstelling van onze beroepsgroep. Vanwege deze veranderingen slaan verschillende organisaties in het land (NHG, InEen, LHV, Het Roer Moet Om, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen) de handen ineen om denksessies te organiseren over de invulling van het huisartsenvak. Hamvraag bij deze sessies is: moeten de kernwaarden en kerntaken herijkt worden?

In dit nummer vragen Teerling en collega’s zich af in hoeverre huisartsen in het land de verschillende ambities uit de Toekomstvisie 2022 belangrijk en haalbaar vinden en of sekse en leeftijd van de huisarts deze mening beïnvloedt. In het onderzoek zien we dat we onze kernwaarden nog steeds vooropstellen: het patiëntencontact mag niet in het gedrang komen en een herkenbaar team is belangrijk. De kernwaarden hoeven dus niet op de schop, zij blijven de basis van ons vak. De praktische invulling en haalbaarheid in de toekomst verdienen echter wel aandacht. Met daarbij niet zozeer de focus op de onderlinge verschillen in visie tussen mannelijke en vrouwelijke, jongere en oudere huisartsen, maar op onze gezamenlijke visie, wat ons bindt.

Uit de enquête van Teerling blijkt dat we meer tijd willen besteden aan samenwerken. Laten we dit nou niet alleen op wijkniveau doen, maar ook onze krachten bundelen op landelijk niveau zodat het voor overige spelers in de zorg duidelijk is waar wij als huisarts voor staan. Laat dus allen uw stem horen. Met een duidelijke taakafbakening en creatieve oplossingen kunnen we onze toekomstvisie realiseren.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen