Nieuws

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Gepubliceerd
20 mei 2001

Dit boek is een degelijke informatiebron voor alle hulpverleners die met kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek te maken hebben. Het begint met enkele inleidende hoofdstukken over de geschiedenis van het vakgebied en de principes van diagnostiek en classificatie; hierin worden ook het diagnostisch interview, psychodiagnostisch persoonlijkheidsonderzoek en neuropsychologische diagnostiek besproken. Voor de huisarts vond ik met name de besprekingen van de functie van inlichtingen van de school voor het diagnostisch proces van belang. Daarna volgen bijdragen over specifieke stoornissen, waaronder hechtings-, eet-, slaap-, stemmings-, angst-, pervasieve ontwikkelings-, en hyperactiviteitsstoornissen. In de laatste hoofdstukken komen ook de psychiatrische problematiek van verstandelijk gehandicapten en het jeugdpsychiatrisch onderzoek in de forensische praktijk aan bod. Met name de hoofdstukken over pervasieve ontwikkelingsstoornissen en aandachtstekort- en hyperactiviteitsstoornissen zijn voor de huisarts van belang in verband met vroegtijdige herkenning en verwijzing naar de tweede lijn. Bezwaarlijk is dat maar in beperkte mate wordt ingegaan op de positie en rol van de huisarts. Een nuttig naslagwerk, in weerwil van de tamelijk hoge prijs en de matige vormgeving.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen