Nieuws

Kinderen en depressie

Gepubliceerd
10 oktober 2003

Kinderen van ouders met een stemmingsstoornis hebben een verhoogde kans om zelf psychische problemen te krijgen. Een ernstig sombere vader of moeder, daar word je niet vrolijk van. Met gerichte programma's zijn die effecten wellicht te voorkomen, zo vonden Amerikaanse onderzoekers. Noot 1Ze onderzochten in een RCT met een lange followup 93 gezinnen met in totaal 121 gezonde kinderen tussen de 8 en 15 jaar van wie één van de ouders een stemmingsstoornis had. Het doel van de 2 onderzochte interventies was om de positieve interactie tussen ouders en kind te stimuleren en een eventueel gevoel van schuld bespreekbaar te maken. In een interventie kregen ouders in 2 sessies groepsgewijs voorlichting over het effect van hun stemming op hun kinderen. De andere interventie bestond uit 6-11 contacten door een dokter met ouders en kinderen en uit gezinsbijeenkomsten, gevolgd door telefonische follow-up. Het merendeel van de gezinnen was blank, had een redelijk hoog inkomen (51% >$ 65.000 per jaar) en was hoog opgeleid (42% hbo of universiteit). Na 1 en na 2 jaar hadden de kinderen in beide groepen meer begrip voor de ziekte van hun ouders (ten opzichte van de nulmeting). De ouders gingen in beide groepen volgens eigen zeggen beter met hun kinderen om. In de ‘doktersgroep’, waarin veel meer individuele aandacht was, waren de veranderingen groter en ook consistenter. Opvallend is dat de herziene NHGStandaard in dit H&W-nummer wel aandacht besteedt aan zelfhulp en pillen, maar dat de rol van de huisarts als gezinsarts bij zo'n aandoening niet wordt belicht. En ook in de nieuwe multidisciplinaire conceptrichtlijnen komt aandacht voor het gezin er relatief bekaaid af. Daar lijkt het gezin werkterrein voor het maatschappelijk werk. Noot 2Dat lijkt me niet terecht. De huisarts zou expliciet bij de begeleiding van matig tot ernstig depressieve patiënten naar hun omgeving moeten kijken. Al laat je hen voor het kweken van begrip het boekje van Toon Tellegen, De genezing van de krekel, over een sombere krekel maar lezen. Noot 3Want ook literatuur helpt, al kan ik dat niet met een RCT bewijzen. (JZ)

Voetnoten

  • Noot 1.

    Beardslee WR, et al. A family-based approach to the prevention of depressive symptoms in children at risk; evidence of parental and child change. Pediatrics 2003;112:e119-31.

  • Noot 2.

    www.ggzrichtlijnen.nl/Files/ Conceptrichtl Depressiemei2003.pdf.

  • Noot 3.

    Toon Tellegen. De genezing van de krekel. Amsterdam/Antwerpen: Querido, 1999.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen