NHG forum

Kinderen en patiëntportaal [Uitgelichte post HAweb Ledenforum]

Gepubliceerd
31 augustus 2020
Ouders die via hun eigen patiëntportaal vragen stellen over hun kinderen. In haar praktijk komt Ariëtte Sanders het regelmatig tegen. “Dat betekent dat ik veel moet knippen en plakken om zowel de vraag als het antwoord in het juiste dossier te krijgen. Dat zijn meerdere handelingen en je doet dubbel werk. Plus je krijgt vervuiling van het HIS van de ouders”, vertelt ze.
0 reacties

“Ik vroeg me af of andere huisartsen daarover hebben nagedacht en hoe zij dit oplossen. Daarom heb ik deze kwestie op HAweb gezet. Ik vind dat een heel prettig medium waar je in het algemeen goede en praktische antwoorden krijgt op vragen waar je mee worstelt.”

Sanders is heel blij met de reacties en informatie naar aanleiding van haar post. “Hoewel ik nog geen definitieve oplossing heb voor dit probleem, hebben de reacties mij zeker verder geholpen. Vooral de informatie die de huisarts uit Zeist op de praktijkwebsite heeft gezet is nuttig.

Ik heb er goede hoop op dat de HIS-leverancier met een oplossing komt. Ik vertrouw erop dat het NHG hierin het voortouw kan nemen. Het zou mij niet verbazen als het al is gesignaleerd en wordt opgepakt door gebruikersverenigingen van HISsen.

Het zou mooi zijn als er een constructie komt met DigiD. Een soort veiligheidsborging. Vooral voor de groep kinderen van 12 tot 16 jaar zou het prettig zijn als dit er komt. Dan komt de verantwoordelijkheid ook meer bij de overheid te liggen.” Sanders geeft aan dat ze er tot die tijd voor kiest om ouders in hun eigen portaal vragen namens of over hun kind te stellen. “Dat lijkt mij op dit moment veiliger.”

Heeft u ook een vraag of opinie?

Plaats een oproep op HAweb Ledenforum!

Informatie op website

Wij hebben op onze website een instructie geplaatst over het aanmelden bij het patiëntportaal en welke regels er gelden voor kinderen. Bij kinderen tot 12 jaar beslissen ouders of voogd voor hen en kunnen ouders een e-mailadres voor het patiëntportaal beheren. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar hebben ouders en kind samen een e-mailadres in gebruik voor het patiëntportaal. Zowel ouders als kind moeten toestemming geven, waarbij de mening van het kind in principe doorslaggevend is. Kinderen vanaf 16 jaar zijn beslissingsbevoegd en kunnen dus het e-mailadres veranderen in een adres dat de jongere zelf leest. Ouders krijgen alleen medische informatie over hun kind, als het kind daar toestemming voor geeft.

Huisarts in Utrecht (Zeist)

Voorlopig geen online inzage

OPEN adviseert huisartsen om voorlopig geen online inzage in de dossiers van kinderen onder de 16 aan te bieden. Huisartsen die daar (in uitzonderlijke gevallen) toch voor kiezen, zijn er zélf verantwoordelijk voor dat dit rechtmatig gebeurt en blijft gebeuren. Dit omdat de HISsen geen ondersteuning bieden in het uitzetten van de inzage als een kind 12 wordt.

Huisarts in Gelderland

Blokkeren als patiënt 12 jaar oud is

Waarom is het IT-technisch niet mogelijk om elk account te blokkeren op het moment dat de patiënt 12 jaar oud is? Vanaf die leeftijd kan het kind zichzelf (her)registreren. Onder de 12 jaar kunnen ouders het beheren. Bij de bank kan het wel. Als je kind 18 wordt, gaat de rekening naar hem/haar over en voor de ouders op slot. Het zou mij als huisarts veel knip- en plakwerk en uitleg schelen.

Huisarts in Noord-Holland

➤ Meer informatie is te vinden op Open-eerstelijn.nl/faq.

In deze rubriek komen huisartsen aan het woord. Meningen geuit op HAweb kunnen afwijken van standpunten van het NHG. Ook voor deze meningen biedt het NHG graag een podium. De teksten zijn bewerkt: zie HAweb E-health voor de volledige teksten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen