Nieuws

Kinderen met en zonder overgewicht bewegen evenveel

Gepubliceerd
2 juli 2021
Kinderen met overgewicht bewegen evenveel als kinderen zonder overgewicht. Mogelijke verklaringen daarvoor zijn de toegenomen bewustwording van overgewicht bij kinderen en de geïmplementeerde interventies. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers die een longitudinaal cohortonderzoek deden.
0 reacties

In dit onderzoek werden 65 van de 733 kinderen geselecteerd (van 71 huisartsenpraktijken) uit de Doerak-onderzoekspopulatie. Het Doerak-onderzoek is gericht op het bepalen van determinanten bij overgewicht bij kinderen. De onderzoekers vroegen elk vijfde kind met overgewicht en elk vijftiende kind met een normaal gewicht vanaf de leeftijd van 4 jaar een accelerometer te dragen gedurende 1 week. Ouders kregen een vragenlijst met demografische kenmerken en een bewegingsdagboek. De onderzoekers konden uiteindelijk de gegevens gebruiken van 57 kinderen (n = 22 overgewicht; n = 35 normaal gewicht). De primaire uitkomstmaat was de tijd per dag die de kinderen besteedden aan zitten, lichte, matige of krachtige activiteit.

Kinderen met overgewicht kwamen iets minder vaak uit een gezin met een lage sociaaleconomische status (21,1% versus 25%; p = 0,004). Wel was een van de ouders vaker afkomstig uit het buitenland (28,6% versus 12,5%; p = 0,005). Er werden geen significante verschillen gemeten in de tijd die de kinderen besteedden aan lichte (79,2% versus 80,2%), matige (16,9% versus 16,3%) of krachtige (4,0% versus 3,7%) lichamelijke activiteit tussen de groep met overgewicht en die met een normaal gewicht. Ook zagen de onderzoekers geen verschillen in activiteit die werd gemeten met het bewegingsdagboek. Bij kinderen met overgewicht werd significant minder vaak ‘zittende activiteit’ gemeten (bèta -1,68; 95%-BI -3,29 tot -0,07).

De auteurs concluderen dat er geen verschil is in fysieke activiteit tussen kinderen met en zonder overgewicht. Mogelijk spelen toegenomen bewustwording en geïmplementeerde interventies daarbij een rol. De grootste beperking van het onderzoek is dat de power niet is gehaald, dus dat mogelijke verschillen niet zijn gevonden. Belangrijke bevinding is dat twee derde van alle kinderen niet voldoet aan de WHO-richtlijn om minimaal 60 minuten per dag te bewegen. Er blijft dus (preventief) werk aan de winkel!

Literatuur

  • Van Leeuwen J, et al. No differences in physical activity between children with overweight and children of normal-weight. BMC Pediatr 2020;20:431.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen