Praktijk

Kinderen met koorts

Gepubliceerd
1 juni 2019
Toets uw kennis.
0 reacties

Samenvatting

Uit het onderzoek van Peetoom et al. blijkt dat 73,2% van de kinderen op kinderdagverblijven met koorts of infectieklachten niet naar de huisarts gaat.

1. Uit het onderzoek van Peetoom et al. blijkt dat 73,2% van de kinderen op kinderdagverblijven met koorts of infectieklachten niet naar de huisarts gaat. Welke klacht is de belangrijkste ingangsklacht van de kinderen die wél een huisarts bezoeken?

a. Diarree

b. Hoesten

c. Oorpijn

d. Problemen met eten en drinken

 

2. Welk percentage van de kinderen had gedurende de observatieperiode geen koorts of andere infectieklachten?

a. 2,5%

b. 12,5%

c. 25%

 

3. Welke beperking van hun onderzoek noemen Peetoom et al.?

a. De observatieperiode was kort (vier weken).

b. De respons op het vragenlijst-onderzoek was laag (49%).

c. Er is geen zicht op de verschillen tussen ouders die de vragenlijst wel en niet hebben ingevuld.

d. Het opleidingsniveau van de deelnemende ouders bleek niet vergelijkbaar met het gemiddelde opleidingsniveau van ouders op andere kinderdagverblijven.

 

4. Hoeveel procent van de ouders in de controlegroep gaf aan dat zij schriftelijke informatie hadden ontvangen of naar een website waren verwezen voor informatie?

a. Ongeveer 3%

b. Ongeveer 33%

c. Ongeveer 73%

 

5. In het artikel van De Bont et al. worden belangrijke bevindingen uit eerder onderzoek naar kinderen met koorts op de HAP genoemd. Welk deel van de ouders weet niet dat antibiotica zinloos zijn bij virusinfecties?

a. Een tiende van de ouders

b. Een derde van de ouders

c. De helft van de ouders

d. Driekwart van de ouders

 

6. De vader van Eefje belt om 8.30 uur naar de huisartsenpraktijk. Eefje, 8 weken oud, heeft sinds vanochtend koorts (39,1 °C). Ze heeft sinds het wakker worden drie keer diarree gehad. De assistente maakt voor Eefje een afspraak voor vanmiddag op het spreekuur. Wat is de belangrijkste reden dat Eefje vandaag gezien dient te worden?

a. De leeftijd van Eefje

b. De hoogte van de koorts

c. De diarree

 

7. Hamoud is 18 maanden en heeft sinds gisteren koorts. Hij huilt veel, vooral als hij wordt neergelegd. Bij onderzoek ziet de huisarts een hangerig kind met rode wangen. De temperatuur is 39,4 °C en Hamoud heeft een rood, bomberend trommelvlies rechts. Verder zijn er geen afwijkingen. Wat is het aangewezen beleid?

a. Alleen pijnstilling

b. Pijnstilling en antibiotica-oordruppels

c. Pijnstilling en orale antibiotica

 

8. De moeder van Julie belt naar de huisartsenpost. Julie is 6 maanden oud en had begin van de week koorts, maar de laatste twee dagen was ze weer de oude. Nu heeft ze opnieuw een temperatuur van 39,8 °C. Moeder maakt zich ernstig zorgen. Julie heeft wel de helft van normaal gedronken, maar huilt jengelig en is niet goed te troosten. Van welke urgentie is hier sprake?

a. U2

b. U3

c. U4

d. U5

De kennistoets is gemaakt door Anne Klijnsma, huisarts en toetsdeskundige. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

Antwoorden

1c / 2a / 3c / 4a / 5c / 6a / 7a / 8b

Literatuur

  • De Bont EG, Dinant GJ, Elshout G, Van Well GT, Francis NA, Winkens B, Cals JW. Een boekje brengt verbetering. Minder antibiotica bij kinderen met koorts op de HAP. Huisarts Wet 2019;62:. DOI:10.1007/s12445-019-0134-7
  • Peetoom KK, Crutzen RM, Dinant GJ, Cals JW. Kinderen met koorts gaan niet zo vaak naar de dokter. Huisarts Wet 2019;62:. DOI:10.1007/s12445-019-0119-6

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen