Nieuws

Kinderen met koorts op de huisartsenpost: ervaringen van huisartsen

Gepubliceerd
1 september 2015
Kinderen met koorts op de huisartsenpost kunnen een diagnostisch dilemma zijn. De kans op ernstige pathologie is klein, maar de huisarts moet het wel in één keer goed doen. Dit leidt tot frustraties bij de huisarts.
Maastrichtse onderzoekers voerden een kwalitatief onderzoek uit bij Limburgse huisartsen om hun ervaringen met kinderen met koorts op de huisartsenpost te evalueren. In totaal namen 37 huisartsen deel aan 5 focusgroepdiscussies. Deze discussies werden geleid door een ervaren en onafhankelijke gespreksleider.
Huisartsen ervoeren dat kinderen met koorts op de huisartsenpost een grotere werkbelasting vormden dan tijdens een normale praktijkdag. Zij hadden het gevoel dat ouders bezorgder en eisender waren op de huisartsenpost en dat ze ook eerder antibiotica verwachtten. Dit, in combinatie met de overtuiging van huisartsen dat de huisartsenpost bedoeld is voor spoedeisende klachten, leidde tot frustraties bij de huisartsen en soms overprescriptie van antibiotica. Een oplossing kan volgens de huisartsen liggen in betere voorlichting aan ouders. Dit kan op individueel niveau tijdens consulten, maar een algemene publiekscampagne zou efficiënter zijn. Misschien helpt het als alle jonge of zelfs aanstaande ouders informatie krijgen over het beloop van koorts bij kinderen, gecombineerd met adviezen over wanneer de huisartsenpost te raadplegen. Dit scheelt frustraties bij huisartsen en ouders, en vermindert mogelijk onnodig antibioticagebruik.
Lidewij Broekhuizen

Literatuur

  • 1.De Bont EG, et al. Childhood fever: a qualitative study on GPs’ experiences during out-of-hours care. Fam Pract 2015;32:449-55.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen