Nieuws

Kinderlongziekten

Gepubliceerd
10 juli 2003

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Aandoeningen aan longen en luchtwegen komen veel voor in de kindergeneeskunde. Hierdoor krijgt de huisarts te maken met een enorme hoeveelheid vragen naar advies, diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen. Werkelijk alle longaandoeningen bij kinderen passeren de revue. Achtereenvolgens komen onderwerpen aan de orde als hoest, acute stridor, benauwdheid, snurken en obstructief slaapapnoesyndroom, haemoptoe en pijn op de borst. De hoofdstukken in het boek zijn duidelijk en overzichtelijk volgens steeds hetzelfde schema opgebouwd. Per aandoening worden telkens op dezelfde wijze definitie, incidentie, anamnese, lichamelijk onderzoek en differentiële diagnose besproken. Het boek is hierdoor beknopt en klachtgericht. Dit maakt het bruikbaar en praktisch. De illustraties zijn uitvoerig en duidelijk. Met name de afbeeldingen van de verschillende toedieningsvormen van inhalatiemedicatie voor kinderen met astma, de mogelijke maatregelen om bij acute verstikking een geaspireerd corpus alienum te verwijderen en van de pathofysiologie van longziekte bij cystische fibrose zijn erg verhelderend. De prijs is aan de hoge kant, maar gezien het ‘hoge praktische gehalte’ van het werk is het de prijs zeker wel waard. R. Hoofs

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen