NHG richtlijn

Klachtgestuurde behandeling centraal in de herziene NHG-Standaard Enkelbandletsel

Date
5 oktober 2021
De NHG-Standaard Enkelbandletsel is herzien. In de standaard wordt nu op basis van de ernst van de klachten en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek onderscheid gemaakt tussen mild en matig tot ernstig letsel. Vervolgens worden de behandelopties en adviezen hierop toegespitst.