Nieuws

Kleinkinderen met rokende oma’s meer kans op astma

Gepubliceerd
10 juli 2005

Volgens een artikel in Chest van april riskeert een rokende zwangere vrouw niet alleen astma bij haar dochter, maar ook bij haar kleinkinderen. Amerikaanse wetenschappers onderzochten de relatie tussen het rookgedrag van zwangere vrouwen en het ontstaan van astma bij jonge kinderen. De onderzoeksgroep bestond uit 338 basisschoolkinderen met astma. Artsen hadden bij deze kinderen in de eerste 5 levensjaren astma vastgesteld. De controlegroep bestond uit 570 kinderen zonder astma. De onderzoekers verzamelden informatie over rookgedrag en andere risicofactoren voor astma door gedetailleerde telefonische interviews met de biologische moeder van het kind. Het onderzoek toonde aan dat tabaksgebruik door een zwangere vrouw de kans op astma bij haar kind vergrootte (OR 1,5; 95%-BI 1,0-2,3). Nieuw was de ontdekking dat ook het rookgedrag van oma tijdens de zwangerschap van haar dochter de kans op astma bij haar latere kleinkinderen beïnvloedde. Zelfs als de moeder niet rookte tijdens haar zwangerschap, maar oma haar in utero wel had blootgesteld aan tabaksproducten, bleek dat haar kind meer kans op astma had (OR 1,8; 95%-BI 1,0-3,3). Als de moeder én de oma van een kind rookten tijdens hun zwangerschappen, was de kans op astma het grootst (OR 2,6; 95%-BI 1,6-4,5). De auteurs noemen dit fenomeen de ‘transgenerationele associatie’. Zij denken dat tabaksproducten mogelijk het DNA aantasten, waardoor roken tijdens de zwangerschap generaties lang negatieve gevolgen kan hebben. Deze bevinding zet mij aan het denken over de huidige plannen van onze politici. Deze plannen zijn immers gebaseerd op de overtuiging dat iedere burger verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid. Maar is gezondheid wel een vrije keuze als je gezondheid wordt beïnvloed door gedrag van je voorouders van generaties geleden? (Diana Lucassen)

Literatuur

  • 1.Li Y, et al. Maternal and grandmaternal smoking patterns are associated with early childhood asthma, Chest 2005;127:1232-41.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen