Nieuws

Kluisterbuis

Gepubliceerd
11 maart 2013
Een recent verschenen rapport van de Gezondheidsraad brengt de nadelige effecten in kaart van het werken aan een beeldscherm. Die effecten worden vooral gevonden op hand en polsen, schouders, en nek. Langer werken geeft meer kans op klachten. In Europa loopt Nederland voorop als het gaat om het percentage computergebruikers. Zowel op het werk als thuis kunnen we nauwelijks meer zonder. De Nederlandse werknemer werkte in 2010 gemiddeld 3,8 uur per dag achter een beeldscherm en ook de huisarts doet vrolijk mee.
In december 2012 publiceerde de Gezondheidsraad een rapport waarin de risico’s van het werken aan een beeldscherm op een rij worden gezet. In ruim 100 pagina’s wordt verslag gedaan van een uitgebreid literatuuronderzoek waarin de verschillende gezondheidseffecten de revue passeren. Voor de relatie tussen de duur van het beeldschermwerk en het optreden van gezondheidsklachten werd een meta-analyse uitgevoerd.
De meest voorkomende klachten zijn die van de schouder, de nek, de armen en de handen. De incidentie van hand-armklachten blijkt de sterkste gradiënt te vertonen met de duur van het beeldschermgebruik: de incidentie toe te schrijven aan de computer is 2% bij 5 uur per week en stijgt naar 17% bij 30 uur per week. Voor nekklachten zijn deze cijfers 1% en 8%, voor schouderklachten 2% en 13%.
Behalve fysieke klachten worden ook oogproblemen, slaapstoornissen en psychische klachten gemeld. De commissie kan geen antwoord geven op de vraag hoe lang achter een beeldscherm kan worden gewerkt zonder dat er gezondheidsklachten ontstaan, omdat de gevonden onderzoeken te divers waren en de wijze waarop blootstelling was gemeten teveel verschilde.
De gekozen term ‘beeldscherm’ is verrassend: de belangrijkste klachten lijken niet zozeer toe te schrijven aan het beeldscherm, als wel aan muis en toetsenbord. Het is dan ook de vraag of het klachtenspectrum gaat veranderen met de intrede van touch screen apparatuur.
Hans van der Wouden

Literatuur

  • 1.Gezondheidsraad. Beeldschermwerken. Den Haag: Gezondheidsraad, 2012; publicatienr. 2012/38.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen