Nieuws

Knelpunten bij het in kaart brengen van kwetsbaarheid

Gepubliceerd
25 juni 2021
Sinds 2017 moeten Britse huisartsen met een extractietool in het HIS de kwetsbaarheid inschatten van al hun patiënten die ouder zijn dan 65 jaar. Vervolgens moeten ze de groep ‘matig’ of ‘ernstig’ kwetsbaar klinisch beoordelen. Bij gebleken ‘ernstige kwetsbaarheid’ moeten ze een kwetsbaarheidsonderzoek doen (medicatiereview, valanalyse) en eventueel interventies inzetten. Uit een vragenlijstonderzoek en interviews onder huisartsen blijkt dat de implementatie hiervan in de praktijk nog aandacht vraagt.
0 reacties

In totaal vulden 186 huisartsen (respons 6,1%) een online vragenlijst met 5 stellingen in. Veel respondenten waren betrokken bij onderwijs (99%) of onderzoek (38%). Van hen vond 78% dat de voordelen van het systeem om kwetsbare ouderen te identificeren groter zijn dan de nadelen. Een ruime meerderheid (55%) vond het gemakkelijk om kwetsbare patiënten te identificeren, maar slechts 20% vond het uitvoeren van het kwetsbaarheidsonderzoek gemakkelijk.

Bij 18 huisartsen werden verdiepende interviews gedaan. Deze huisartsen ondersteunden proactieve screening op kwetsbaarheid, maar twijfelden of deze leidt tot betere klinische uitkomsten. Verschillende huisartsen gaven aan te weinig over kwetsbaarheid te weten. Ook twijfelden ze over de elektronische HIS-screening, waarbij ze zowel onder- als overschatting benoemden. Sommige huisartsen hadden het gevoel met het kwetsbaarheidsonderzoek vooral werk te genereren en gaven aan te weinig geld, tijd en mankracht te hebben voor interventies – en ook te weinig verwijsmogelijkheden.

Een beperking van het onderzoek is de lage respons en de representativiteit van de deelnemende huisartsen gezien hun hoge betrokkenheid bij onderwijs en onderzoek. Toch is het goed de uitkomsten in het achterhoofd te houden nu in steeds meer praktijken de POH-ouderen patiënten screent op kwetsbaarheid.

Implementatie van in kaart brengen van kwetsbaarheid vraagt om meer dan het alleen ontwikkelen van een zeer sensitieve en specifieke HIS-tool. Ook adequate randvoorwaarden en toegang tot interventies zijn daarvoor onontbeerlijk.

Literatuur

  • Mulla E, et al. Proactive frailty identification - a good idea? A sequential mixed-methods study of GP views. Br J Gen Pract 2021 Mar 2. DOI: 10.3399/BJGP.2020.0178 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen