Nieuws

Knelpunten bij het in kaart brengen van kwetsbaarheid

Date
25 juni 2021
Sinds 2017 moeten Britse huisartsen met een extractietool in het HIS de kwetsbaarheid inschatten van al hun patiënten die ouder zijn dan 65 jaar. Vervolgens moeten ze de groep ‘matig’ of ‘ernstig’ kwetsbaar klinisch beoordelen. Bij gebleken ‘ernstige kwetsbaarheid’ moeten ze een kwetsbaarheidsonderzoek doen (medicatiereview, valanalyse) en eventueel interventies inzetten. Uit een vragenlijstonderzoek en interviews onder huisartsen blijkt dat de implementatie hiervan in de praktijk nog aandacht vraagt.