Nieuws

Kookboeken

Gepubliceerd
10 juli 2001

Wie van het eten van vis houdt, heeft naast het onvolprezen ‘Mediterranean seafood’ van Allan Davidson ook een basiskookboek op de plank. Zo horen diegenen die zich beroepshalve of uit interesse bezighouden met farmacotherapie naast standaarden ook ‘The Use of Essential Drugs’ binnen handbereik te hebben. Een commissie van experts is er opnieuw in geslaagd om op basis van helder beschreven uitgangspunten een lijst met basisgeneesmiddelen samen te stellen. De negende editie van de lijst met essentiële geneesmiddelen is volgens het principe van therapeutische groepen bij aandoeningen samengesteld. De inhoudelijke samenstelling van de lijst is in overeenstemming met het doel van de lijst: bezonken oordelen, ruim toepasbaar en waar voor het geld. In dat licht valt de aanbeveling van levonorgestrel als eerste keus bij postcoïtale interceptie op. Hier wordt de NHG-Standaard hormonale anticonceptie rechts ingehaald. Wellicht dat bij herziening van de Standaard dit gegeven meegenomen kan worden. Gezien de prijskwaliteitverhouding en de aangepaste prijs voor ontwikkelingslanden zie ik geen enkele reden waarom dit werk niet zeer breed verspreid én geïmplementeerd zou kunnen worden. (BR)

The Use of Essential drugs, Ninth report of the WHO Expert Committee (Including the revised model list of Essential Drugs). Geneve: WHO technical report series no.895 2000,v + 61 pages, Sw. Fr. 14,-, 2001, ISBN 92 4 120895 3

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen