NHG Forum

“Krachten bundelen is noodzaak”

Gepubliceerd
6 april 2020
Met de Visie Regionale samenwerking en organisatievorming in de huisartsenzorg stimuleren NHG, LHV en InEen het structureel samenwerken van huisartsen in de regio. Jako Burgers, huisarts en strategisch-medisch adviseur bij het NHG, legt uit waarom dit zo belangrijk is.
0 reacties
Jako Burgers
Jako Burgers, huisarts en strategisch-medisch adviseur bij het NHG
© Margot Scheerder

“De huisartsenzorg op lokaal en regionaal niveau is nu te veel versnipperd. Het is noodzaak om de krachten te bundelen, zodat er één aanspreekpunt is. Daarmee vergroot je de slagkracht van de huisartsenzorg en eerste lijn, kun je goede patiëntenzorg bieden en complexe uitdagingen die op je afkomen beter het hoofd bieden.”

Kwaliteit als medicijn

In Gorinchem, de regio waar Burgers zelf werkzaam is als huisarts, wordt samengewerkt onder de noemer ‘Kwaliteit als medicijn’. “Wij hebben bijvoorbeeld afspraken met het ziekenhuis over terugverwijzing en controles”, vertelt Burgers. “Ook zijn er samenwerkingsafspraken bij de huisartsenpost over röntgenfoto’s, zodat mensen niet naar de spoedeisende hulp hoeven. Er is ondersteuning voor praktijkaccreditering en we hebben meer tijd voor de patiënt. Alle huisartsen in de regio doen mee, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Met de bouwstenen kun je zelf je huis bouwen

Het voordeel van structurele samenwerking is dat je actief meedoet aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De samenwerking levert uitstekende contacten op, ook met de tweede lijn. We leren van successen, maar ook van fouten. Het geeft een enorme band tussen artsen en zorgverleners in de regio.”

Landelijke wetenschappelijke onderbouwing

Burgers legt uit dat het NHG staat voor wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsenvak. “Wij ondersteunen huisartsen met landelijke richtlijnen, vooral op het gebied van de medische inhoud. Onze landelijke samenwerkingsafspraken met andere partijen zijn bedoeld als sjabloon voor het maken van regionale samenwerkingsafspraken. Het NHG formularium met farmacotherapeutische adviezen kan zonder aanpassingen regionaal worden gebruikt.”

Hechte huisartsenzorg

In de visie is rekening gehouden met de historie van samenwerkingsverbanden. Burgers: “Er is geen landelijke blauwdruk, maar er zijn bouwstenen en randvoorwaarden waarmee je zelf je huis kunt bouwen. Huisartsen bepalen dus zelf hoe ze het willen organiseren, op een pragmatische manier. Er zijn regio’s waar al een vergaande vorm van samenwerking is en er zijn gebieden waar het nog in de kinderschoenen staat. Daar hebben we begrip voor, zo lang er maar wordt gebouwd.”

Om de visie voor het voetlicht te brengen en huisarts(bestuurders) aan te zetten tot actie is een campagne ontwikkeld onder de titel Hechte huisartsenzorg: werk structureel samen in de regio. Op de website hechtehuisartsenzorg.nl staan ter ondersteuning goede voorbeelden die helpen invulling te geven aan de structurele regionale samenwerking in de eerstelijnszorg. Dit zijn onder meer modellen voor samenwerking en organisatievorming en handvatten voor regionale planvorming, het opzetten van een regionaal informatiebeleid, gebruik van data, het organiseren en implementeren van scholing en voorbeelden van de bestuurlijke inrichting van regio’s.

 

Bouwstenen

  • opstellen regioplan

  • ondersteuning van automatiserings- en informatiseringsbeleid

  • gemandateerde samenwerkingsafspraken maken

  • ondersteuning bij arbeidsmarktproblematiek

  • ontzorging en facilitering van bedrijfsvoering

  • ondersteuning bij vormgeving van zorgaanbod en kwaliteitsbeleid

Randvoorwaarden

  • vastleggen heldere besluitvormingsstructuur

  • alle werkzame huisartsen in de regio erbij betrekken

  • adequate financiering

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen