Nieuws

Krentenbaard gaat vaak spontaan over

Gepubliceerd
18 mei 2021
Niet-bulleuze impetigo (krentenbaard) komt veel voor bij jonge kinderen. De NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties adviseert in die gevallen lokale antibiotica (fusidinezuur) als behandeling van eerste keus. Een Australisch systematisch literatuuronderzoek naar het natuurlijk beloop van de aandoening laat zien dat bij ongeveer de helft van de kinderen binnen zeven dagen spontane genezing optreedt. Daarmee lijkt het afwachten van het natuurlijk beloop ook een goede behandeloptie.
2 reacties

De auteurs zochten naar cohortonderzoeken en placebogroepen van RCT's om iets te kunnen zeggen over het natuurlijk beloop van impetigo. Ze includeerden 7 onderzoeken, met elk 12 tot 206 deelnemers, die geschikt waren voor analyse. De deelnemers kregen geen antibiotica, maar in sommige onderzoeken werden wel neutrale lokale middelen geadviseerd. De randomisatie en blindering waren niet in alle artikelen duidelijk beschreven, maar verder beoordeelden de auteurs de kwaliteit van de geïncludeerde onderzoeken als goed.

Omdat de geïncludeerde onderzoeken op verschillende momenten beoordeelden in hoeverre er sprake was van ‘genezing’ – en daarbij ook elk hun eigen definitie hanteerden – was het voor de auteurs van de review lastig om de resultaten samen te vatten. Vier onderzoeken beoordeelden het effect na 7 dagen. Het percentage patiënten met genezing was in die onderzoeken op dat moment 13%, 50%, 52% en 74%. Het onderzoek met 13% genezing hanteerde een strenge definitie (volledige afwezigheid van plekjes). Bij herbeoordeling na 14 en 28 dagen waren de genezingspercentages in dit onderzoek respectievelijk 60% en 88%.

In de meeste onderzoeken waren er geen negatieve effecten bij afwachten. Eén onderzoek rapporteerde ‘pijn’ bij 6 deelnemers (7%) en 2 onderzoeken rapporteerden jeuk en branderigheid door de placebozalf.

De NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties adviseert op basis van een cochranereview uit 2012 lokale behandeling met fusidinezuur als middel van eerste keus. Bij onvoldoende effect wordt behandeling met orale antibiotica aanbevolen. Op basis van deze nieuwe review kan de huisarts tijdens de gezamenlijke besluitvorming met de ouders ook het afwachten van het natuurlijk beloop als optie noemen.

Literatuur

  • Hoffmann TC, et al. Natural history of non-bullous impetigo: a systematic review of time to resolution or improvement without antibiotic treatment. Br J Gen Pract 2021;71:e237-e242.

Reacties (2)

Mariken Stegmann 10 juni 2021

Hartelijk dank voor deze reactie! In hoeverre niet behandelen effect heeft op de besmetting van anderen wordt inderdaad niet besproken in de review en we weten dan ook niet wat het effect van afwachten daarop is. Het is uiteraard goed om te bedenken dat het vóorkomen van ziektes in clusters niet altijd een probleem hoeft te zijn (denk bijvoorbeeld aan hand-mond-voetziekte). Maar zeker een mooi punt om ook mee te nemen in de gezamenlijke besluitvorming!

email_registra… 3 juni 2021

Ik heb met enige verbazing de conclusie van de bespreking van de systematic review gelezen. Wat betreft de negatieve effecten van afwachten worden (net zoals in de review) alleen de negatieve gevolgen voor de patiënt zelf  (pijn en jeuk) besproken. Als je er wat meer over nadenkt zou je toch ook willen weten hoe het gaat als je een kind met impetigo niet behandeldt voor anderen in het gezin of voor kinderen in de klas van de patiënt. De NHG Standaard Bacteriële huidinfecties zegt "De kans op besmetting van andere kinderen is in de periode tot het indrogen van de erupties groot. Impetigo komt soms in epidemieën op scholen of binnen een gezin voor." Daarmee lijkt mij de conclusie van de bespreking in H&W "Op basis van deze nieuwe review kan de huisarts tijdens de gezamenlijke besluitvorming met de ouders ook het afwachten van het natuurlijk beloop als optie noemen" wat voorbarig. 

 

 

Verder lezen