Nieuws

Krentenbaard gaat vaak spontaan over

Date
18 mei 2021
Niet-bulleuze impetigo (krentenbaard) komt veel voor bij jonge kinderen. De NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties adviseert in die gevallen lokale antibiotica (fusidinezuur) als behandeling van eerste keus. Een Australisch systematisch literatuuronderzoek naar het natuurlijk beloop van de aandoening laat zien dat bij ongeveer de helft van de kinderen binnen zeven dagen spontane genezing optreedt. Daarmee lijkt het afwachten van het natuurlijk beloop ook een goede behandeloptie.