Nieuws

Kundigheid, vertrouwen, zorgzaamheid en respect

Gepubliceerd
10 juni 2004

Patiënten blijken de nadruk niet te leggen op de communicatievaardigheden van dokters, maar op kundigheid, zorgzaamheid en respect. Engelse onderzoekers keken hoe patiënten met borstkanker wilden dat artsen communiceerden. De onderzoekers gebruikten hiervoor een combinatie van opgenomen consulten en semi-gestructureerde interviews. Relevante delen uit de opgenomen consulten werden aan de patiënt voorgelegd met de vraag te beschrijven welke aspecten zij waardeerde en welke niet. Kundigheid wordt louter voorondersteld omdat iemand dokter is. Het wordt versterkt doordat de dokter goed bekend staat en door aan den lijve ervaren deskundigheid. Een eenmaal verstoord vertrouwen in de kundigheid van de dokter is vaak onherstelbaar. Patiënten waarderen het geven van informatie, maar alleen in relatie tot de informatie waarnaar ze zoeken. Patiënten willen gezien worden als individuen. Dat blijkt voor patiënten vooral uit diverse non-verbale gedragingen zoals glimlachen en aanraken en uit korte informele contacten die niet direct verband hebben met de ziekte. Patiënten zoeken respect. Een dokter die respect toont, doet dat volgens patiënten door op gelijk niveau – zowel letterlijk als qua taal – te communiceren en door patiënten een keuze te geven. Niet de besliskundige keuzemogelijkheid op basis van getalsmatige informatie, maar gewoon een alternatief. Verschillende patiënten geven daarbij aan dat ze niet verantwoordelijk willen zijn voor beslissingen. Hoewel het onderzoek gedaan is op poliklinieken bij vrouwen met borstkanker, denk ik dat de resultaten generaliseerbaar zijn naar de huisartsenpraktijk. De onderzoekers beschrijven immers de kern van goed ‘dokterschap’. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen