Nieuws

Kwalitatief onderzoek abstract gebracht

Gepubliceerd
3 mei 2012
Doelgroep Beginnende onderzoeker.
Inhoud Dit boek is geschreven door ervaren kwalitatief onderzoekers, veelal betrokken bij het Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek KWALON. De tekst is deels afkomstig uit dit tijdschrift. Na een inleiding kent het boek drie delen: (1) metatheoretische behandelingen van kwalitatieve benaderingen, (2) methodologische behandeling van kwalitatieve benaderingen, (3) behandelingen van kwalitatieve benadering in het uitvoeren van onderzoek.
De inhoud van het boek heeft een hoog abstractieniveau en leest lastig. Een voorbeeld is de uitleg van het begrip narratief. Eerst komen de beschrijvende termen ‘divers’, ‘interdisciplinair’, ‘snel groeiend’, ‘niet-specifiek aan een discipline gebonden’, ‘ontwikkeling menselijk competentie’, ‘zelden verklarend’ en ‘emancipatoire doelstelling’ voorbij. Daarna blijkt dat narratief in essentie een verhaal is; een echte betekenis die u liever al in aanvang had gezien.
Andere hoofdstukken geven een helderder beeld voor de beginnende onderzoeker. Het uit KWALON afkomstige deel over grounded theory is informatief. Het laatste hoofdstuk bevat veel praktische en leesbare informatie over de uitvoering van kwalitatief onderzoek.
Oordeel Vooral in de eerste delen van het boek lijkt het voor de auteurs belangrijker om aan te tonen hoe belezen ze zelf zijn, dan het leveren van praktische kennis over kwalitatief onderzoek. Er worden bijzonder veel eigennamen genoemd, zonder uitleg of toelichting. Het taalgebruik is archaïsch, de leesbaarheid is matig, referenties zijn inconsistent en een legenda ontbreekt.
Dit boek heeft zeker kwaliteiten voor de beginnende onderzoeker. Na een paar jaar sociologie of antropologie is dit een goed en waarschijnlijk beter leesbaar boek. Echter, wanneer een argeloze arts met een medisch-wetenschappelijke achtergrond met dit boek zijn kennis over kwalitatief onderzoek wil vergroten, zal die arts na lezing waarschijnlijk nooit meer iets aan kwalitatief onderzoek willen doen. Een vergelijking met het boek over kwalitatief onderzoek van Lucassen en Olde-Hartman (Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum) dringt zich op. Dat boek is praktischer, leesbaarder voor artsen en nodigt wel uit tot verdere verdieping.
Frans Dekker

Waardering **

*zeer matig
**matig
***redelijk
****goed
*****zeer goed

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen