Nieuws

Kwaliteit van de GGZ-zorg moet beter

Gepubliceerd
10 juni 2001

Zorgonderzoek Nederland organiseerde half april een conferentie over kwaliteit van zorg in de geestelijke gezondheidszorg. In plenaire lezingen en drie minisymposia werden de resultaten gepresenteerd van de elf onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit het ZON-programma, gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg in de GGZ. Het NIVEL en Trimbosinstituut presenteerden de resultaten van een inventarisatie naar kwaliteitsinstrumenten in de GGZ. De meeste GGZ-instellingen (>80%) beschikken over een privacy-reglement, klachtenprocedure, overleg met cliëntenraad en vakinhoudelijke scholing. Een minderheid (

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen