Nieuws

Kwaliteit van richtlijnen

Gepubliceerd
10 juli 2001

Een tijd geleden stond er een mooi plaatje in de BMJ van een huisarts verscholen achter een meter richtlijnen. Het produceren en onderzoeken van richtlijnen ontwikkelt zich tot een nieuwe gezondheidsindustrie. Altijd leuk als iemand nagaat hoe het met de kwaliteit van verschillende richtlijnen staat. Grimshaw et al zochten naar richtlijnen over diagnostiek bij hartfalen; van de 62 referenties gingen er zeven Engelstalige ook -enigszinsover de diagnose. 1 Men gebruikte een kwaliteitsschaal van Cluzeau. 2 Slechts twee richtlijnen scoorden hoger dan 50% op deze kwaliteitsschaal. De richtlijnen verschillen in de aandacht en uitleg over de voorspellende waarde van anamnese en lichamelijk onderzoek. De adviezen over aanvullend onderzoek zijn vrijwel gelijk. Slechts een richtlijn – die van SIGN in Schotland – besteed veel aandacht aan de toepasbaarheid van de aanbevelingen. Vanwege het ontbreken van een Engelstalige versie van de NHG-standaard deed deze niet mee. Vanaf juni staan de 72 NHG standaarden op internet (www.artsennet.nl). Straks alles nog in het Engels en dan kan het ‘grote vergelijken’ beginnen…. Het toetsingsinstrument is overigens recent aanzienlijk verbeterd en heet nu het Agree-instrument (www.agreecollaboration.org). (JZ)

Literatuur

  • 1.Grimshaw GM et al. Diagnosis of heart failure in primary care: an assessment of international guidelines. Br J General Prac 2001;51:384-5.
  • 2.Cluzeau F et al. Appraising cical guidelines and the development criteria ; a pilot study. J International Professional Care 1995;9:227-35.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen