Nieuws

Kwantiteit versus kwaliteit [Redactioneel]

Gepubliceerd
4 februari 2020
Na negen jaar studeren kun je in Nederland als huisarts aan de slag. Is dit lang genoeg om een goede huisarts te worden? In Europa gaan stemmen op om de minimaal drie jaar durende huisartsopleiding te verlengen, met als doel competentere huisartsen op te leiden. De Bever et al. beargumenteren in dit nummer dat verlenging niet per se betere huisartsen oplevert. Maatwerk om de competenties te behalen lijkt meer op zijn plaats. Maar hoe dan?
0 reacties
Marian van den Brink
© Vincent Boon

Er is in Nederland sinds 2014 regelgeving van kracht voor de individualisering van de opleidingsduur van geneeskundige specialismen. Aangezien niet iedere huisarts in opleiding tijdens de geneeskundeopleiding dezelfde coschappen heeft doorlopen en klinische werkervaring per persoon verschilt, kan maatwerk ook zeker voor de huisartsopleiding een verbetering zijn.

Er zijn reeds initiatieven gestart met enthousiaste aios en opleiders in onder andere Den Haag en Friesland om het onderwijs vraaggestuurd in te richten met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, zoals wijkgericht werken en intercollegiale samenwerking. Externe stageblokken, zoals psychiatrie en chronisch complexe zorg, worden losgelaten en de competenties worden behaald vanuit de eerstelijns gezondheidszorg.

Er is behoefte aan een opleidingstraject meer toegespitst op het individu

Daarnaast hebben aios vaak onvoldoende inzicht in het onderwijscurriculum en voelen ze zich onvoldoende betrokken. Om deze reden organiseerden de aios uit Groningen onlangs een symposium om samen met de opleiders en docenten speerpunten te formuleren voor het onderwijs in 2020. Duidelijk is dat er behoefte is aan verandering van de opleiding: niet zozeer verlenging, maar wel een opleidingstraject meer toegespitst op ieder individu. Verandering kost echter tijd en het is goed dat de aios hierbij nu actief betrokken zijn.

Ook als redactie van Huisarts & Wetenschap leveren we graag maatwerk. Dus mocht je als aios of huisarts(opleider) vinden dat bepaalde onderwerpen niet of onvoldoende aan bod komen, laat het ons dan weten. Zo kunnen ook wij bijdragen aan ieders leerproces. Mail naar redactie@nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen