Praktijk

Lactosemalabsorptie. Oorzaken en klinische consequenties

Gepubliceerd
10 oktober 2000

Samenvatting

Lactosemalabsorptie wordt veroorzaakt door een tekort aan lactase in de dunnedarmmucosa, hetzij secundair bij enteropathie, hetzij primair als gevolg van genetisch bepaalde daling van de lactase-activiteit na de zoogperiode (primaire lactasedeficiëntie). Lactosemalabsorptie kan leiden tot symptomen van lactose-intolerantie: buikpijn, opgezette buik, flatulentie, diarree. Of lactosemalabsorptie inderdaad met klachten gepaard gaat, hangt af van het voedingspatroon en de mate waarin de colonflora is geadapteerd aan het toegenomen lactoseaanbod. Ook de gevoeligheid van het colon kan een rol spelen: bij het prikkelbaredarmsyndroom wordt vaker lactosemalabsorptie gevonden. Bij kinderen komt primaire lactasedeficiëntie pas na het derde of vierde levensjaar tot uiting; voedingsaanpassing is bij hen dan ook zelden geïndiceerd. Bij verdenking op secundaire lactosemalabsorptie moet gericht onderzoek naar de oorzaak plaatsvinden. Bij oudere kinderen en volwassenen kan men in de meeste gevallen volstaan met geringe aanpassingen van het dieet: spreiding van het zuivelgebruik over de dag en waar mogelijk melk vervangen door yoghurt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen