Nieuws

Lage onderhoudsdosering nitrofurantoïne voldoet ook

Gepubliceerd
6 juli 2022
Om urineweginfecties te voorkomen is 50 mg nitrofurantoïne per dag even effectief als 100 mg, met waarschijnlijk minder bijwerkingen. Tot op heden was de optimale profylactische dosering onduidelijk. De NHG-Standaard Urineweginfecties maakt geen onderscheid tussen 50 of 100 mg nitrofurantoïne.
0 reacties

Nederlandse onderzoekers bekeken het verschil in effectiviteit en bijwerkingen tussen 50 mg en 100 mg nitrofurantoïne profylaxe met een retrospectief cohortonderzoek. Zij analyseerden data van 84 huisartsenpraktijken tussen 2013 en 2020. Alle vrouwen vanaf 12 jaar met een recept voor > 14 dagen nitrofurantoïne werden geïncludeerd en maximaal 1 jaar gevolgd. 

De vergelijking 

De gemiddelde leeftijd was 57 jaar. De groep met 100 mg (n = 551) bevatte ten opzichte van de groep met 50 mg (n = 1342) significant minder zwangeren (12% vs 16%), meer diabetici (18% vs 14%) en meer patiënten met verminderde afweer (3% vs 2%).  

In beide groepen kreeg 15% een urineweginfectie. Het risico op een urineweginfectie (adjusted-HR (aHR) 1,0; 95%-BI 0,8 tot 1,3) en pyelonefritis (aHR 1,4; 95%-BI 0,9 tot 2,0) verschilde niet significant, na correctie voor onder andere leeftijd, zwangerschap, comorbiditeit en aantal urineweginfecties in het afgelopen jaar. Patiënten die 100 mg kregen, hadden meer last van hoesten (aHR 1,8; 95%-BI 1,2 tot 2,7), benauwdheid (aHR 2,7; 95%-BI 1,1 tot 6,5) en misselijkheid (aHR 2,4; 95%-BI 1,0 tot 5,8), na correctie voor recente consultatie vanwege deze klacht vóór het nitrofurantoïnegebruik. Door de onderzoeksopzet is niet duidelijk of de klachten ook daadwerkelijk bijwerkingen waren. 

Het mag dus minder 

Dit onderzoek sluit aan bij een eerdere meta-analyse waarbij indirecte vergelijking geen verschil in effectiviteit aantoonde tussen profylactische behandeling met 50 of 100 mg nitrofurantoïne. Bovendien is er zwak bewijs dat de hogere dosering meer bijwerkingen geeft. Wij adviseren daarom om te beginnen met 50 mg. 

Literatuur

  • Ten Doesschate T, et al. Nitrofurantoin 100 mg versus 50 mg prophylaxis for urinary tract infections, a cohort study. Clin Microbiol Infect 2022;28:248-54.
  • Muller AE, et al. Nitrofurantoin's efficacy and safety as prophylaxis for urinary tract infections: a systematic review of the literature and meta-analysis of controlled trials. Clin Microbiol Infect 2017;23:355-62.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen