Nieuws

Lagerugpijn: werkplekaanpassing of oefentherapie?

Gepubliceerd
10 maart 2005

Patiënten met lagerugpijn hervatten na werkplekaanpassing sneller het werk dan na oefentherapie. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de dubbelpromotie aan het VU medisch centrum van Han Anema en Ivan Steenstra. 12 Beide promovendi deden onderzoek naar mogelijkheden om werknemers met lagerugpijn weer aan het werk te krijgen. Hiertoe ontwikkelden ze een reïntegratieprogramma. Dit programma bestond uit (1) een werkplekaanpassing door een ergonoom waarbij de patiënt meedacht over de eventuele aanpassingen en (2) een oefenprogramma bij de fysiotherapeut op een cognitief gedragsmatige manier. De onderzoekers vergeleken het reïntegratieprogramma met de gebruikelijke zorg van de bedrijfsarts. Patiënten werden na 2 weken ziekteverzuim in verband met lagerugpijn geïncludeerd (n=196). Deze patiënten kregen eerst de werkplekaanpassing of de gebruikelijke zorg. Werknemers die vervolgens langer dan 8 weken verzuimden (n=112) kregen het oefenprogramma of de gebruikelijk zorg. De patiënten werden tot een jaar na de ziekmelding gevolgd. Werknemers met de werkplekaanpassingen keerden 1,7 (95%-BI 1,2-2,3) keer sneller terug naar het werk. Bij werknemers die het oefenprogramma kregen, duurde de terugkeer naar het werk echter langer, namelijk 144 dagen, tegen 111 dagen bij de gebruikelijke zorg (p=0,03). Blijkbaar krijgt de fysiotherapeut patiënten met lagerugpijn niet sneller aan het werk. Een werkplekaanpassing in overleg met de bedrijfsarts biedt meer perspectief. (ToH)

Literatuur

  • 1.Anema H. Low back pain, workplace intervention en return-to-work [Proefschrift]. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2004.
  • 2.Steenstra I. Back pain management in Dutch occupational health care [Proefschrift]. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2004.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen