Nieuws

Langdurig gebruik antidepressiva groeit in de eerste lijn

Gepubliceerd
22 februari 2018
Het totale en langdurige gebruik van antidepressiva stijgt wereldwijd. Huisartsen schrijven veel antidepressiva voor, al dan niet als herhaalmedicatie. De vraag rijst of zij langdurig gebruik voldoende tegengaan en of zij kritisch genoeg zijn bij herhaalmedicatie. Dit Amsterdamse onderzoek maakt duidelijk dat het belangrijk blijft hierop alert te zijn.
0 reacties

In Nederland krijgen 1,1 miljoen mensen eens in hun leven een antidepressivum voorgeschreven. Zowel wereldwijd als in Nederland lijkt er een trend gaande naar meer langdurig gebruik. Deze trend staat haaks op duidelijke richtlijnen, zoals de NHG-Standaard, die aanraden het gebruik af te bouwen na een stabiele periode. Huijbregts et al. onderzochten het antidepressivagebruik onder 156.620 patiënten uit 34 huisartspraktijken in Amsterdam en omgeving in een retrospectief observationeel onderzoek.

Over een periode van 20 jaar kreeg 17,2% van de patiënten een antidepressivum voorgeschreven. Bij 30% (1995 tot 2005) was er sprake van langdurig gebruik (> 15 maanden) en dat percentage steeg naar 44% in de tien jaar daarna (2005 tot 2015). Er was meer langdurig gebruik onder vrouwen, oudere patiënten en patiënten met in het HIS geregistreerde klachten over depressie of angst; zij gebruikten ook vaker een SSRI of SNRI. Er was geen verschil in sociaaleconomische status tussen beide groepen.

De NHG-Standaard adviseert om bij een eerste depressie zes maanden en bij angststoornissen zes tot twaalf maanden na remissie te proberen het antidepressivum af te bouwen. Afbouwen duurt gemiddeld een tot twee maanden. De afkapwaarde van vijftien maanden lijkt dus wat kort, zeker voor angststoornissen. Het is echter een feit dat veel patiënten langdurig antidepressiva blijven slikken, veelal uit angst voor terugval. Gezien de evidente nadelen, zoals bijwerkingen en mogelijke interacties, is het goed om hiervan bewust te zijn. Blijf kritisch bij herhaalmedicatie en ga het gesprek aan met de patiënt over het medicatiegebruik, ook als deze er zelf niet mee komt.

Lees het onderzoek van Huijbregts et al.

Literatuur

  • Huijbregts KM, et al. Long-term and short-term antidepressant use in general practice. Data from a large cohort in the Netherlands. Psychother Psychosom 2017;86:362-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen