Nieuws

Langdurige klachten na Lyme

Gepubliceerd
3 juni 2015
Jaarlijks wordt in de huisartsenpraktijk bij ongeveer 25.000 patiënten de ziekte van Lyme vastgesteld. Dit blijkt uit een peiling van het RIVM onder huisartsen. Voor het eerst is hierbij ook gekeken naar latere manifestaties en langdurige klachten.
Jaarlijks houden 1000 tot 2500 patiënten langdurig klachten na een Borrelia-infectie, ook na antibiotische behandeling. Het gaat om spier- en gewrichtspijn, neurocognitieve symptomen en vermoeidheid. Over de oorzaken van langdurige klachten is onvoldoende bekend. Mogelijke verklaringen voor de langdurige klachten zijn een persisterende infectie, een aberrante afweerrespons, restschade na een late start van de behandeling, of cognitieve en gedragsmatige factoren die de klachten in stand houden.
Het RIVM en de Lyme-centra van het AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn doen de komende 3 jaar gezamenlijk onderzoek naar deze en andere mogelijke oorzaken van langdurige Lyme-gerelateerde klachten in de hoop aangrijpingspunten voor behandeling te vinden. Hiervoor worden ook via huisartsen patiënten geworven via www.tekenradar.nl. Het gaat met name om patiënten met nog onbehandelde erythema migrans (EM). Huisartsen kunnen meer informatie vinden over het onderzoek op www.tekenradar.nl/arts. Op deze website wordt ook meer informatie gegeven over tekenbeten en de ziekte van Lyme, waaronder voorbeeldfoto’s van (atypische) EM.
Bij 95% van alle Lyme-patiënten blijft het acute stadium van de ziekte beperkt tot een EM. Deze vroege manifestatie van de ziekte ontstaat op de plek van een tekenbeet als een langzaam uitbreidende rode of blauwrode ring- of vlekvormige uitslag. Daarnaast worden bij 5% van de patiënten latere manifestaties vastgesteld, zoals neuroborreliose, Lyme-artritis, Borrelia-lymfocytoom, of acrodermatitis chronica atroficans (ACA). In eerder onderzoek van het RIVM werd bij EM in 34% van de gevallen geen voorafgaande tekenbeet opgemerkt. Bij een ander onderzoek naar neuroborreliose, een relatief veelvoorkomende late manifestatie, werd bij meer dan 50% van de patiënten geen voorafgaande tekenbeet of EM opgemerkt.

Literatuur

  • 1.Hofhuis A, et al. Physician reported incidence of early and late Lyme borreliosis. Parasit Vectors 2015;8:161.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen