Nieuws

Langer leven door fietsen naar het werk

Gepubliceerd
3 augustus 2017
Fietsen naar het werk verkleint de kans op het ontwikkelen van en overlijden aan hart- en vaatziekten en kanker. In een groot, Brits onderzoek bleken de fietsende forenzen significant beter af dan de niet-actieve forenzen (openbaar vervoer of auto). Ook lopend naar het werk gaan was geassocieerd met minder hart- en vaatziekten, maar de lopers hadden niet minder kans op kanker.
In totaal werden 264.377 deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar, gerekruteerd uit een grote, Britse database. De onderzoekers vroegen de deelnemers te rapporteren hoe ze op een normale dag naar hun werk gingen. Ze volgden de deelnemers gemiddeld vijf jaar en hielden ziekenhuisopnames en overlijdens bij. Er werd gecorrigeerd voor verschillen tussen deelnemers in geslacht, leeftijd, sociaaleconomische status, BMI, rookstatus en dagelijks recreatieve of werkgerelateerde lichaamsbeweging.
Gedurende het onderzoek overleden 2430 mensen (496 door hart- en vaatziekten, 1126 door kanker). Daarnaast waren er 1110 nieuwe hart- en vaatziekten en 3748 nieuwe gevallen van kanker. Fietsen naar het werk was geassocieerd met het laagste risico op overlijden (hazard ratio 0,59; 95%-BI 0,42 tot 0,83), het ontwikkelen van kanker (hazard ratio 0,55; 95%-BI 0,44 tot 0,69) en het optreden van nieuwe gevallen van hart- en vaatziekten (hazard ratio 0,54; 95%-BI 0,33 tot 0,88).
De onderzoekers benadrukken dat een causaal verband tussen fietsen naar het werk en de gevonden gezondheidseffecten nog niet vaststaat. Het is wel aannemelijk, aangezien soortgelijke onderzoeken in andere landen dezelfde effecten lieten zien. Zij adviseren beleidsmakers om het Verenigd Koninkrijk toegankelijker te maken voor fietsers. Gelukkig is onze Nederlandse maatschappij hier al uitstekend op ingericht. Dus geen woorden maar daden, pak voortaan de fiets naar uw werk en adviseer uw patiënten hetzelfde te doen.
Vincent van Vugt

Literatuur

  • 1.Celis-Moralis CA, et al. Association between active commuting and incident cardiovascular disease, cancer, and mortality: prospective cohort study. BMJ 2017;357:j1456.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen