Nieuws

Langer leven met elke dag een placebopil

Gepubliceerd
10 maart 2006

Patiënten met hartfalen die placebopillen trouw innemen, gaan minder snel dood dan patiënten die echte pillen niet trouw innemen. Dit is kort door de bocht de conclusie van het onderzoek van Granger et al. Zij gebruikten gegevens van 7599 deelnemers aan een RCT waarin zij het effect van candesartan versus een placebo onderzochten. In plaats van de interventie- met de placebogroep te vergelijken, onderzochten ze deze keer het effect van therapietrouw. Ze volgden de deelnemers zo’n 38 maanden, waarbij zij elke 4 maanden keken of de deelnemers hun pillen trouw geslikt hadden. Hiervoor registreerden ze het aantal voorgeschreven pillen. Bij twijfel telden ze de pillen. Deelnemers waren therapietrouw wanneer zij in meer dan 80% van de metingen de voorgeschreven doses ingenomen hadden. Er was onvoldoende informatie over het medicijngebruik van 187 deelnemers (2,5%). De therapietrouw bleek behoorlijk hoog, namelijk 89%. Gedurende de hele follow-uptijd was de sterfte in de therapietrouwe groep lager dan in de therapieontrouwe groep. Het maakte daarbij niet uit of zij de candesartan of het placebo trouw innamen! De hazardratio was 0,66 in de therapietrouwe candesartangroep en 0,64 in de therapietrouwe placebogroep. Deze ratio’s zijn gecorrigeerd voor mogelijk vertekenende variabelen. Dit betekent dat patiënten die hun pillen niet trouw innemen ongeveer 1,7 keer sneller overlijden dan patiënten die hun pillen wel trouw slikken. Ook het aantal ziekenhuisopnamen was in de beide therapietrouwe groepen lager. De betere klinische uitkomsten kunnen we dus niet verklaren door de werkzaamheid van candesartan. Waarschijnlijk leven therapietrouwe patiënten gezonder of volgen ze allerlei leefstijladviezen beter op. Overschat dus de werking van de pilletjes niet. En onderschat het belang van goede voorlichting over gezondheidsrisico’s niet. (EL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen