Nieuws

Langetermijneffecten van Q-koorts op psychosociaal functioneren

Datum
17 juli 2019
Na een acute infectie met Q-koorts ontwikkelt 1 tot 5% van de patiënten chronische Q-koorts en 20% het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QFS). Een Nijmeegs cross-sectioneel onderzoek laat zien dat deze chronische condities veel invloed hebben op het psychosociaal functioneren van patiënten.