Nieuws

Leefstijl is uitdaging voor alle partijen

Gepubliceerd
7 juli 2011

In het cardiovasculair risicomanagement is zowel bij degene die de zorg levert als bij degene die de zorg ontvangt (patiënt) nog te weinig oog voor leefstijl, volgens het onderzoek van Helene Voogdt-Pruis. Uit haar onderzoek blijkt verder dat praktijkondersteuners de richtlijn cardiovasculair risicomanagement beter volgen dan de onderzochte huisartsen. Ook geven praktijkondersteuners vaker leefstijladviezen, maar dat heeft weer geen invloed op het daadwerkelijk opvolgen van die adviezen. Leefstijladviezen en medische interventie verminderen de incidentie en progressie van cardiovasculaire aandoeningen. Twee belangrijke voorwaarden voor succesvol cardiovasculair risicomanagement zijn patiënt-compliance en het volgen van de richtlijnen in de standaard door degene die de zorg levert. Waarschijnlijk ontvangt 30-40% van de mensen in de doelgroep niet de zorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en is 20% van de geleverde zorg onnodig of zelfs schadelijk. In deze gerandomiseerde trial werd gekeken naar verschillen tussen huisarts en praktijkondersteuner in het toepassen van de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. De onderzoekers keken naar verschillen in interventie door huisartsen en praktijkondersteuners. Daarnaast onderzochten ze of er verschillen waren in het volgen van de behandeling door patiënten afkomstig van huisartsen en patiënten afkomstig van praktijkondersteuners. De interventie vond plaats in 6 Zuid-Nederlandse gezondheidscentra door 25 huisartsen en 6 ervaren praktijkondersteuners bij 701 geselecteerde patiënten. Vierhonderdvierentachtig behandelde patiënten (69%) vulde achteraf een volledige vragenlijst in over de interventies. Opvallend hierin was de geringe aandacht van de hulpverleners voor belangrijke cardiovasculaire risicofactoren als roken en overgewicht. Bij roken werd dit door de praktijkondersteuner in slechts 39% besproken, bij de huisarts was dat nog minder; 10%. Leefstijl is een uitdaging die kennelijk niet alleen bij de patiënten ligt. (Wilma Spinnewijn)

Literatuur

  • 1.Voogdt-Pruis HR, et al. Adherence to a guideline on cardiovascular prevention: a comparison between general practitioners and practice nurses. Int J Nurs Stud 2010; doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.11.008.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen