Nieuws

Leefstijlinterventies bij (pre)diabetes verlagen mortaliteit niet

Gepubliceerd
9 februari 2023
Het is duidelijk dat leefstijlinterventies de suikerhuishouding verbeteren bij mensen met diabetes mellitus type 2. Deze interventies leiden ook tot minder hart- en vaatziekten. Of ze ook resulteren in een lagere mortaliteit was nog onduidelijk. Een meta-analyse van 11 trials stelt nu consistent vast dat leefstijlinterventies het langetermijnrisico op (cardiovasculaire) mortaliteit onder diabetici niet verlagen.
2 reacties

Het bewijs dat leefstijlinterventies ook het risico op mortaliteit verlagen was inconsistent. Een internationale groep onderzoekers deden een systematisch literatuuronderzoek. Met een meta-analyse bepaalden zij vervolgens het effect van langdurige leefstijlinterventies (minimaal 2 jaar) ten opzichte van gebruikelijke zorg op het mortaliteitsrisico.

Onder de loep

Uit 23.335 gevonden onderzoeken selecteerden de onderzoekers 490 artikelen voor full-text screening. Daaruit includeerden zij uiteindelijk 11 trials voor de meta-analyse. In 7 trials betrof het patiënten met prediabetes en in 4 trials diabetes. De gemiddelde duur van de interventie besloeg 4 jaar, met een follow-up variërend van 2 tot 30 jaar. De meta-analyse met 16.554 deelnemers (gemiddeld 55,5 jaar, 55% vrouw) liet geen voordeel zien van leefstijlinterventies op algehele mortaliteit (RR 0,93; 95%-BI 0,85 tot 1,03).

De onderzoekers vonden vergelijkbare resultaten onder 11.017 deelnemers (gemiddeld 54,5 jaar, 51,9% vrouw) voor cardiovasculaire mortaliteit (RR 0,99; 95%-BI 0,79 tot 1,23). Ook verschillende sensitiviteitsanalyses lieten geen significant verschil zien in (cardiovasculaire) mortaliteit.

Teruglopende therapietrouw

Deze meta-analyse toont aan dat langdurige leefstijlinterventies onder (pre)diabetespatiënten niet resulteren in een lager risico op mortaliteit. De auteurs wijzen als verklaring hiervoor naar de sterk teruglopende therapietrouw in de tijd. Het is ook mogelijk dat het daadwerkelijke verschil in verleende zorg tussen de interventie en controlegroepen te klein was om een betekenisvol effect te sorteren. Kortom, op basis van deze trials houden intensieve leefstijlprogramma’s diabetespatiënten mogelijk wel gezonder, maar helaas niet langer in leven.

Literatuur

  • Zucatti KP, et al. Long-term effect of lifestyle Interventions on the cardiovascular and all-cause mortality of subjects with prediabetes and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Care. 2022;45:2787-95.

Reacties (2)

email_registra… 15 februari 2023

Veel huisartsen lezen alleen de kop van deze artikelen en trekken dan al snel de conclusie dat we met leefstijlinterventie wel kunnen stoppen. Daarom mijn vraag: klopt de kop van het artikel wel? Volgens mij is de juiste kop dat opnieuw niet is aangetoond dat leefstijlinterventie diabetespatienten langer in leven houdt. Onduidelijk is nog steeds of de leefstijlinterventie zelf niet werkt of dat het probleem is dat diabetespatienten die leefstijlinterventie niet volhouden.

Kopier 15 februari 2023

Er staat ook 'op basis van deze trials houden intensieve leefstijlprogramma’s diabetespatiënten mogelijk wel gezonder'. Alleen daarom al is leefstijlinterventie zinvol.

Verder lezen