Nieuws

Leerboek oncologie

Gepubliceerd
1 februari 2018
CJH van de Velde, et al. Leerboek oncologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2017. 743 pagina’s. € 57,95. ISBN 978-90-368-0441-7.
Kanker is doodsoorzaak nummer 1 en speelt op enigerlei wijze een belang- rijke rol in het dagelijkse huisartsenwerk. Het lijvige ‘leerboek oncologie’ geeft met dwarsdoorsnede door het oncologisch spectrum een grote hoeveelheid achtergrondinformatie.
Als naslagwerk geschikt voor de geïnteresseerde huisarts die zijn kennis wil updaten.
Dit boek is geschreven als leerboek voor studenten geneeskunde en verpleegkunde. Het is goed leesbaar en bevat duidelijke illustraties. Het eerste deel gaat in op algemene aspecten van kanker zoals klinische genetica, epidemiologie en algemene principes van behan- deling. De laatste jaren zijn met name de immunotherapie en ‘targeted’ therapie zeer in ontwikkeling. Deze vormen van therapie stonden tijdens de opleiding van veel huisartsen nog in de kinderschoenen en de hoofdstukken over dit onderwerp bieden een mooi overzicht. Het hoofdstuk over spoedeisende oncologie gaat in op algemene problemen zoals hypercalci-emie, infectie, ascites en vena cava superior syndroom waar ook de huisarts frequent mee te maken krijgt. Het tweede deel van het boek gaat in op de speciële oncologie van ver- schillende tumoren. Van hoofd-halstumoren tot endocriene tumoren worden alle tumorsoorten meer of minder uitgebreid beschreven, waarbij de hematologische maligniteiten er met twee hoofdstukken wat mager van af komen. In dit deel kunt u bijvoorbeeld nazoeken waarom adjuvante chemotherapie bij uw longkankerpatiënt tot de behandeling behoort, of wat de achtergrond is van een meer zeldzame maligne bottumor. Het derde en laatste deel van dit leerboek gaat tenslotte in op be- geleiding, verpleging en palliatie bij patiënten met kanker. Dit zijn aspecten die die bij uitstek horen tot het dagelijks huisartsenwerk. Over deze onderwerpen zijn andere boeken geschre- ven die meer geschikt zijn voor de praktiserend huisarts.
Elk naslagwerk, maar zeker een op oncologisch gebied, heeft als nadeel dat het reeds gedateerd is op het moment van ver- schijnen. De keus tussen het raadplegen van een tastbaar boek en digitale richtlijnen is persoonlijk.
Waardering: ●●●

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen