Nieuws

Leesplezier

Gepubliceerd
10 december 2007

Ik heb altijd erg veel geleerd van de Huisarts en Wetenschap. Daarnaast vond ik het altijd prettig lezen. Sinds de redactiewisseling merk ik dat dat plezier duidelijk verminderd is. Ik vind dat er minder ‘wetenschappelijke’ artikelen in uw blad staan. Ik ben eerlijk gezegd niet zo geïnteresseerd in interviews met artsen. Die kan ik lezen in Arts&Auto en in Medisch Contact. Ik vond dat H&W juist iets toevoegde aan die tijdschriften. Daarnaast erger ik mij aan de toonzetting van de laatste tijd. Er wordt vaak na overzichtsartikelen of korte samenvattingen van onderzoeken een belerende conclusie gezet (vaak in de vorm van een soort grappige opmerking), die weinig wetenschappelijk is en volgens mij vooral bedoeld is om het artikel ‘op te leuken’. Ik vind dat niet passen bij het wetenschappelijk karakter van uw tijdschrift. Het jubileumnummer heb ik van kaft tot kaft doorgelezen, en het was leuk leesbaar, maar weinig interessant. Eerlijk gezegd heb ik meerdere keren gekeken of het artikel over nagelbijten soms een 1 april-grap was! Het kwam zo onserieus over dat ik dacht dat het een grapje was. Volgens mij is zelfs het plaatje van het eindstadium van nagelbijten een computerbewerking (er is namelijk te weinig verschil tussen het eerste en het tweede plaatje). Ik schrok ervan dat ik er over nadacht of het een grapje was, omdat ik dat twee jaar geleden niet eens zou hebben overwogen. Vroeger verheugde ik me als de H&W binnenkwam. Ik hoop dat dat gevoel weer terugkomt.

Dianne Nijman

Antwoord

Deze briefschrijver zag haar leesplezier verminderen sinds de interimredactie is aangetreden. We kunnen haar geruststellen: onze tijd zit er bijna op. De journaalstukjes, waar ze zich ook aan ergert, hebben al tien jaargangen een vaak wat luchtige toon. De opeenvolgende redactiecommissies en veel lezers vonden en vinden dit een aantrekkelijk format, dat overigens ook in andere medische tijdschriften terug te vinden is (bijvoorbeeld de rubriek Minerva in de British Medical Journal).

De interim-redactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen