Nieuws

Leiden betere werkomstandigheden tot betere patiëntenzorg?

Gepubliceerd
10 januari 2017

Er is een duidelijk verband tussen werkomstandigheden en burn-outklachten bij artsen. Maar het was nog onduidelijk of betere werkomstandigheden ook zorgen voor betere patiëntenzorg. Nieuw onderzoek laat zien dat dit na een jaar leidt tot minder stress bij artsen, maar niet tot minder fouten.

De onderzoekers voerden een analyse uit in de Healthy Workplace Study. Dit is een clustergerandomiseerd onderzoek waaraan 165 artsen in 34 Amerikaanse eerstelijns klinieken deelnamen. In de helft van deze klinieken (n = 83) werden kwaliteitsverbeterprojecten uitgevoerd. Deze bestonden uit verbetering van communicatie tussen zorgverleners, optimalisatie van de workflow en gerichte programma’s voor chronische ziekten (diabetes en hypertensie). Na 6 en 12 maanden werden de werkomstandigheden van artsen gemeten met vragenlijsten. Daarnaast werden dossiers van 735 patiënten nagekeken op ‘fouten’ in de diagnostiek of behandeling van diabetes en hypertensie (bijvoorbeeld: geen actie ondanks herhaalde hoge bloeddruk). Na 1 jaar was er geen effect van de interventie op het aantal gemaakte fouten (19% minder in interventieklinieken versus 11% minder in controleklinieken; OR 1,84, 95%-BI 0,70 tot 4,82). Wel leek er een relatie te zijn tussen vermindering van burn-outklachten bij artsen en verlaging van het aantal fouten (OR 1,44, 95%-BI 0,94 tot 2,23).

Dit onderzoek laat zien dat een interventie gericht op verbetering van werkomstandigheden een positief effect heeft op stress en burn-outklachten van artsen, maar niet direct resulteert in verbetering van de patiëntenzorg. De onderzoekers stellen dat er op de langere termijn (> 12 maanden) mogelijk wel een effect te zien is. Het onderzoek werd uitgevoerd in Amerika, waar de eerste lijn anders georganiseerd is dan in Nederland. Wel was de interventie (MEMO-model) eerder onderzocht in Nederland. Zo ondersteunt dit onderzoek het idee dat aandacht voor de werkomstandigheden van de huisarts belangrijk is in een steeds drukker wordende eerste lijn. 

Linzer M, et al.: Do work condition interventions affect quality and errors in primary care? Results from the Healthy Work Place Study. J Gen Intern Med 2016 Sep 9. [Epub ahead of print]

Reacties

Er zijn nog geen reacties.