Nieuws

Leidt werkstress tot een verhoogd risico op kanker?

Gepubliceerd
4 april 2013
Ooit iemand op zijn sterfbed horen zeggen: wat jammer dat ik niet meer heb gewerkt in mijn leven? Toch zijn we allemaal maar druk, druk, druk met ons werk. Werkstress verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en op diabetes. Een recent verschenen meta-analyse geeft aan dat werkstress het risico op het krijgen van kanker niet vergroot.
In de metanalyse zijn 12 Europese cohortonderzoeken opgenomen met totaal 116.056 mannen en vrouwen van 17-70 jaar die op baseline geen kanker hadden en 12 jaar (mediaan) werden gevolgd. Werkstress werd met een speciale vragenlijst gemeten als de deelnemers bij baseline aangaven spanning op het werk te ervaren. De in de follow-upperiode nieuw opgetreden kankers (n = 5765) werden geverifieerd met ziekenhuisregisters en het overlijdensregister. In de meta-analyse keken onderzoekers alleen naar de veelvoorkomende vormen van kanker van colon, long, borst en prostaat. Ze corrigeerden voor leeftijd, geslacht, BMI, SES, roken en alcoholgebruik. Werkstress gaf geen verhoging van het overall risico op kanker (HR 0,97; 95%-BI 0,90-1,04) en ook niet op het krijgen van colonkanker (HR 1,16; 95%-BI 0,90-1,48), longkanker(HR 1,17; 95%-BI 0,88-1,54), borstkanker (HR 0,97; 95%-BI 0,82-1,14) of prostaatkanker(HR 0,86; 95%-BI 0,68-1,09).
Werkstress leidt tot meer roken, meer drinken van alcohol en overgewicht. Deze ‘slechte gewoontes’ verhogen allemaal het risico op het krijgen van kanker. Werkstress zelf leidt echter niet tot een verhoogd risico op kanker. Het verminderen van werkstress zal ongetwijfeld leiden tot een beter individueel welbevinden. Of het echter ook indirect leidt tot een afname van de ‘slechte gewoontes’ en daardoor tot het minder voorkomen van kanker is niet bekend.
Just Eekhof

Literatuur

  • 1.Heikkilä K, et al. Work stress and risk of cancer: meta-analysis of 5700 incident cancer events in 116 000 European men and women. BMJ 2013;346:f165.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen