Nieuws

Lengteverlies voorspelt sterfterisico

Gepubliceerd
4 februari 2022
Lengteverlies is een sterke voorspeller voor sterfte bij Noord-Europese vrouwen. Vooral het cardiovasculaire sterfterisico neemt toe bij vrouwen van middelbare leeftijd met lengteverlies. Je kunt dit gegeven dan ook gebruiken om vrouwen met een verhoogd cardiovasculair sterfterisico op te sporen. Dat stellen de auteurs van een prospectief cohortonderzoek in Zweden en Denemarken.
2 reacties

Het onderzoek werd uitgevoerd in een cohort van 2406 Zweedse en Deense vrouwen, die steekproefsgewijs werden geselecteerd. De vrouwen waren geboren tussen 1908 en 1952 en op dat moment 30 tot 60 jaar oud (Zweedse vrouwen gemiddeld 47 jaar en Deense vrouwen gemiddeld 44 jaar). Zij werden na 10 tot 13 jaar opnieuw onderzocht. 

De onderzoekers keken 17 tot 19 jaar na de laatste lengtemeting naar de totale en cardiovasculaire sterfte. Gemiddeld was er sprake van een lengteverlies van 0,8 cm na 11,4 jaar. In totaal overleden 625 vrouwen, van wie 194 primair door een cardiovasculaire aandoening waarvan 37 door een CVA. Voor elke centimeter lengteverlies was de hazard ratio (HR) voor totale sterfte 1,14 (95%-BI 1,05 tot 1,23) bij de Zweedse vrouwen en 1,21 (95%-BI 1,09 tot 1,35) bij de Deense vrouwen, onafhankelijk van relevante covariabelen. Een geringe lengte en hoge lichamelijke activiteit bleken beschermende factoren tegen lengteverlies te zijn, onafhankelijk van de leeftijd. Bij een lengteverlies van meer dan 2 centimeter was de HR nog hoger: voor Zweedse vrouwen 1,74 (95%-BI 1,32 tot 2,29) en voor Deense vrouwen 1,80 (95%-BI 1,27 tot 2,54). In deze groep was het risico op een CVA het grootst (HR 2,31; 95%-BI 1,09 tot 4,87), gevolgd door totale cardiovasculaire sterfte (HR 2,14; 95%-BI 1,47 tot 3,12) en sterfte aan andere oorzaken (HR 1,71; 95%-BI 1,28 tot 2,29).  

De auteurs stellen dat lengteverlies kan worden gebruikt om vrouwen met een verhoogd cardiovasculair sterfterisico op te sporen en dat regelmatig bewegen lengteverlies zou kunnen voorkomen. Wellicht nodigt dit onderzoek uit om vaker de meetlat te gebruiken in de spreekkamer en fysieke activiteit nog meer te stimuleren?

Literatuur

  • Klingberg S, et al. Loss of height predicts total and cardiovascular mortality: a cohort study of northern European women. BMJ Open 2021;11:e049122.

Reacties (2)

Ijzerman 8 februari 2022

Bij dit soort onderzoek denk ik onbewust weer aan de meetfout in die o8 cm lengteverlies. Reproduceerbaar lichaamslengte meten is lastiger dan het lijkt. Wie kent nog de Frankfurter lijn bijvoorbeeld?

Annet Sollie 12 april 2022

Reactie namens de auteur van het nieuwsbericht

Hartelijk dank voor uw reactie.

Het is inderdaad goed om met een kritische blik naar onderzoek te kijken. Uit dit onderzoek blijkt een gemiddeld lengteverlies van 0,8 cm. Dit lijkt weinig, maar is wel een gemiddelde van een groot cohort.

Bij dit onderzoek is het vooral van belang om rekening te houden met de inter- en intrabeoordelersbetrouwbaarheid; in het artikel staat niet beschreven dat deze zijn getoetst. In de methode van het onderzoek staat niet beschreven door hoeveel onderzoekers de lengtemetingen werden verricht, of dat de lengtemetingen bij bepaalde personen door dezelfde onderzoeker werden gedaan. Aangezien het om een grote studiepopulatie gaat, zullen echter meest waarschijnlijk meerdere onderzoekers betrokken zijn geweest bij de lengtemetingen. Dit zal de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid niet ten goede zijn gekomen. Wel hebben de onderzoekers rekening gehouden met het tijdstip van de lengtemetingen, aangezien de lichaamslengte afneemt gedurende de dag. Ook zijn grote uitschieters geëxcludeerd. Voor de volledigheid was het wel netjes geweest als de onderzoekers eerdergenoemde punten hadden besproken in hun artikel.

U refereert aan het Frankfurt vlak dat kan worden gebruikt bij lengtemeting. Dit is de denkbeeldige lijn van de uitwendige gehoorgang naar de onderste rand van de orbita De bedoeling is dat het Frankfurt vlak horizontaal staat, en dat de lengteaanwijzer tot aan de kruin komt om de juiste lengte af te meten. Wellicht goed om deze weer in gedachten te houden bij de volgende lengtemeting in de spreekkamer en ons tevens te realiseren dat het doen van een lengtemeting nooit volledig betrouwbaar zal zijn, gezien de inter- en intrabeoordelersbetrouwbaarheid.

 

Verder lezen