Nieuws

Leren in de huisartsenpraktijk op verschillende niveaus

Gepubliceerd
30 juni 2021
Het verdelen van leren en superviseren over alle stadia van de opleiding wordt ook wel multi level learning genoemd (MLL). In de Nederlandse huisartsenpraktijk is het bekendste voorbeeld daarvan de aios die een coassistent opleidt en tegelijkertijd ook zelf leert van de opleider. Een literatuuronderzoek laat de voordelen van MLL zien en geeft handvatten om MLL succesvol in te zetten.
0 reacties
Niveau
© Shutterstock

De auteurs vonden 875 artikelen uit de periode 2007-2017 en selecteerden er 15. Deze artikelen beschreven 10 verschillende Britse en Australische kwalitatieve onderzoeken. De auteurs gingen na welke soorten MLL er zijn en wat de ondersteunende en belemmerende factoren daarbij zijn. Met een realist synthesis-methode vonden zij 8 sleutelmechanismen en ondersteunende hypotheses. Vervolgens beschreven zij wat er nodig is om MLL succesvol te laten zijn. Ten eerste is dat een sterke leeromgeving waarin studenten zich ondersteund en uitgedaagd voelen. Ten tweede een goede infrastructuur, zoals fysieke ruimte om te leren en ICT-middelen. Ten derde een optimale organisatie, waaronder een goed supervisieschema en toegang tot meerdere supervisoren. Ten vierde educatieve factoren, zoals leerlinggericht onderwijs en begeleiding voor leerling-docenten. En tot slot een financiële vergoeding, een vergoeding voor tijd en goed begrip van medisch-juridische kwesties over supervisie van coassistenten door aiossen.

Als beperking noemen de auteurs het kleine aantal onderzoeken en het feit dat de onderzoeken slechts in 2 landen werden verricht, hetgeen de generaliseerbaarheid beperkt. 

De auteurs concluderen dat MLL veel voordelen heeft. Zij geven handvatten die een stimulans zijn om het model aios-coassistent ook in Nederland op een goede manier verder te implementeren in de opleiding. MLL helpt mogelijk ook om meer stageplaatsen voor coassistenten te creëren in de huisartsenpraktijk.

Literatuur

  • Dick ML, et al. Approaches to multilevel learning in GP practice: a systematic review. A systematic review of the approaches to multi-level learning in the general practice context, using a realist synthesis approach: BEME Guide No. 55. Med Teach 2019;41:862-76.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen