Nieuws

Leren drinken leidt tot alcoholproblemen

Gepubliceerd
16 april 2018
Het is ondertussen wel bekend dat alcoholconsumptie gepaard gaat met een slechtere gezondheid. Ook weten we dat het effect groter is bij jongeren. Toch worstelen nog veel ouders, ondanks landelijke campagnes, met de vraag of zij hun kinderen al dan niet onder supervisie moeten ‘leren’ drinken. Dit onderzoek geeft duidelijk aan: niet doen!
0 reacties
Leren drinken leidt tot alcoholproblemen
Leren drinken leidt tot alcoholproblemen

Mattick et al. deden gedurende zes jaar een prospectief onderzoek in Australië bij 1927 ouder-adolescentparen (gemiddelde leeftijd van de adolescent 12,7 jaar). Zij onderzochten of het door ouders toegestane alcoholgebruik samenhing met aan alcohol gerelateerde problemen. In het eerste jaar van dit onderzoek kreeg 15% van de adolescenten alcohol van hun ouders, zes jaar later was dit 57%.

Adolescenten die alcohol van hun ouders kregen, hadden meer kans op binge drinking (> 4 EH alcohol in korte tijd) OR 2,58 (95%-BI 1,96 tot 3,41), op alcoholgerelateerde schade OR 2,53 (95%-BI 1,99 tot 3,24) en op symptomen van alcoholmisbruik OR 2,51 (95%-BI 1,46 tot 4,29) dan adolescenten van wie de ouders vertelden dat ze hun kind geen alcohol gaven.

Alcoholgebruik door adolescenten dat niet door de ouders was toegestaan leverde overigens dezelfde problemen op, zelfs in nog iets sterkere mate. Hoe jonger het kind was dat aan alcohol mocht wennen, hoe groter de kans op binge drinking op latere leeftijd.

Dit prospectieve onderzoek laat zien dat ook door ouders gesuperviseerde alcoholconsumptie bij adolescenten leidt tot meer alcoholgerelateerde problemen dan bij adolescenten van wie de ouders niet toestaan dat hun kinderen drinken. Er is nu dus duidelijk prospectief bewijs dat wennen aan alcohol niet de manier is om alcoholproblemen te voorkomen.

Lees het volledige onderzoek hier

Literatuur

  • Mattick RP, et al. Association of parental supply of alcohol with adolescent drinking, alcohol-related harms, and alcohol use disorder symptoms: a prospective cohort study. Lancet Public Health 2018;3:e64-71.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen