Nieuws

Leren van calamiteiten op de HAP

Gepubliceerd
19 juni 2020
De kans dat een huisarts op de spoedpost te maken krijgt met ernstige pathologie is vele malen groter dan in de dagpraktijk. Het Netwerk Kwaliteit van InEen heeft in een calamiteitenanalyse een aantal kenmerken en klachtenpresentaties verzameld die de huisarts op de huisartsenpost kunnen helpen in de besluitvorming of er mogelijk sprake is van acute, ernstige pathologie.
0 reacties

De onderzoekers analyseerden aan de hand van verschillende variabelen, onafhankelijk van elkaar 107 calamiteiten. De gevonden kenmerken werden vervolgens voorgelegd aan een expertgroep. Het betrof de diagnoses AAA (23), ACS (28), CVA (15), longembolie (9), SAB (8), sepsis (15) en torsio testis (9). Bij AAA viel op dat het vaker mannelijke patiënten van ouder dan 65 jaar betrof, met een fluctuerend klachtenpatroon. Bij ACS was er zelden sprake van een klassieke klachtenpresentatie en liet de huisarts zich ten onrechte geruststellen door een normaal ecg. Een CVA ontstond vrijwel altijd acuut en bij deze patiënten was vaker sprake van een belaste vasculaire voorgeschiedenis. Vooral cerebellaire infarcten waren lastig te herkennen. Bij longembolie speelde de triage een belangrijke rol. Kortademigheid bij inspanning werd soms gemist, omdat deze niet hoorbaar was aan de telefoon. Afwezigheid van symptomen bij neurologisch onderzoek en acute, hevige hoofdpijn waren kenmerkend voor SAB. Bij sepsis werd de trias hoge ademfrequentie, lage tensie en hoge polsfrequentie zelden geregistreerd, terwijl dit van vitaal belang is voor de diagnose. Het alarmsymptoom verminderd bewustzijn werd helaas niet altijd op waarde geschat. Bij torsio testis viel op dat triage zeer effectief is bij de diagnose. 

De belangrijkste conclusie voor de triage: doe altijd de ABCD-check en stel uzelf regelmatig de vraag waarom deze patiënt met deze klacht op dit moment de spoedpost belt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nuttig om de bewustwording te verhogen – ook in het onderwijs – over de valkuilen bij de triage en beoordeling van ernstige pathologie op de huisartsenpost.

Literatuur

  • InEen. Leren van de top zes oorzaken van calamiteiten. Utrecht: InEen, 2020.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen