Praktijk

LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn

Gepubliceerd
7 september 2010

Bij de zorg en veiligheid voor de patiënt vormt medicatievoorziening een belangrijk aandachtspunt. Een aantal geneesmiddelen en combinaties van geneesmiddelen, blijkt verantwoordelijk voor vermijdbare ziekenhuisopname. Bij deze middelen is extra bescherming en extra controle noodzakelijk. Het gaat vooral om anticoagulantia, trombocytenaggregatieremmers, NSAID´s, bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, psychofarmaca en cardiovasculaire middelen. Aanbevelingen voor het voorschrijven, bewaken en controleren van inname en therapietrouw van deze middelen en combinaties vormen tezamen een ‘spoorboekje’. Hierin staan handreikingen, FTO-modules, praktijkgidsen en een aantal LESA´s (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak). Drie punten zijn van belang: Een actueel medicatieoverzicht is beschikbaar - bij elk contact met een voorschrijver - bij een spoedopname binnen 24 uur - bij overdracht naar een volgende schakel binnen 24 uur. Een werkgroep bestaande uit huisartsen, apothekers, een tandarts, een specialist ouderengeneeskunde en een trombosedienstarts werkte dit spoorboekje uit tot de LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn. Deze LESA moet leiden tot regionaal bij te stellen werkafspraken. De bij de LESA bijgevoegde checklist kan hierbij behulpzaam zijn. Schade door medicijngebruik is te voorkomen door aandacht voor mogelijke complicaties en bijwerkingen, een zorgvuldige werkwijze en bijhouden van het eigen dossier. De LESA is hierbij een nuttig hulpmiddel (beschikbaar via www.nhg.org).

Literatuur

  • 1.Van Horssen N, Labots-Vogelesang SM, Buur VAJ, Dommers JW, Van Dijk PTM, Dijkers FW et al. Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn. ACAM. www.nhg.org, 2010.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen