Praktijk

Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met psychisch lijden

Gepubliceerd
19 februari 2024
Wanneer huisartsen te maken krijgen met een verzoek tot levensbeëindiging bij patiënten met psychisch lijden kan dit zeer ingrijpend zijn. Deze nascholing beoogt meer inzicht te geven in hoe te handelen bij een dergelijk verzoek, met aandacht voor zowel de wens van de patiënt als de eigen grenzen van de huisarts. We bespreken de 4 fases zoals beschreven in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) om deze complexe casuïstiek beheersbaar te maken. Daarnaast behandelen we kort de complexe relatie tussen suïcide en levensbeëindiging bij psychisch lijden.