Nieuws

Lokale opinieleiders als rolmodel voor evidence-based practice

Datum
16 december 2019
De vertaalslag van onderzoek naar de klinisch praktijk gaat vaak traag. Onderzoeken suggereren dat bij 30 tot 40% van de patiënten de behandeling niet overeenkomt met het huidige wetenschappelijke bewijs. Een cochranereview laat zien dat de inzet van lokale opinieleiders een duidelijke positieve invloed heeft op deze vertaalslag.