Nieuws

Longkanker door ACE-remmers?

Gepubliceerd
7 januari 2019
Eerder waren er berichten over meer huidtumoren door hydrochloorthiazide, recent verscheen er ook een verontrustend onderzoek over ACE-remmers. Bekend is dat deze leiden tot een toename van bradykinine en substance P die voorkomt in de long, twee stoffen die tumorgroei en vaatproliferatie bevorderen. Een cohortonderzoek laat zien dat bij langdurig gebruik van ACE-remmers er ook een geringe toename van het aantal longtumoren optreedt.
0 reacties

De onderzoekers bekeken in een grote database de lotgevallen van bijna een miljoen Britten die tussen 1 januari 1995 en 31 december 2015 waren gestart met het gebruik van antihypertensiva. Circa eenderde van hen gebruikte een ACE-remmer (overwegend ramipril), een kleine 30.000 een angiotensinereceptorblokker en ruim 100.000 mensen gebruikten beide middelen. De betrokkenen konden gemiddeld 6,4 jaar worden gevolgd. Bij 7952 van hen werd de diagnose longkanker gesteld, een incidentie van 1,3 per 1000 persoonsjaren.

Bij de gebruikers van ACE-remmers en de gebruikers van angiotensinereceptorblokkers bedroeg de incidentie van longkanker respectievelijk 1,6 en 1,2 per 1000 persoonsjaren (hazardratio 1,14; 95%-BI 1,01 tot 1,29). De hazardratio’s namen toe met de duur van het gebruik: na vijf jaar 1,22 (95%-BI 1,06 tot 1,40) en na tien jaar 1,31 (1,08 tot 1,59). Dit kwam zowel voor bij rokers als bij niet-rokers.

Om een beschermend effect van angiotensinereceptorblokkers uit te sluiten, vergeleken de onderzoekers de kans op longkanker bij ACE-remmers met thiazidediuretica waarvan bekend is dat ze de kans op longkanker niet beïnvloeden. De kans op longkanker bij angiotensinereceptorblokkers vergeleken ze op dezelfde manier. Dit resulteerde in hazardratio’s van respectievelijk 1,06 (95%-BI 1,00 tot 1,13) en 0,93 (95%-BI 0,82 tot 1,06). Er is dus geen beschermend effect van angiotensinereceptorblokkers.

De relatieve risicotoename met ACE-remmers is bescheiden, maar het gaat wel om een ernstige bijwerking. Dit onderzoek is geen reden om ACE-remmers af te raden, maar replicatie van het onderzoek is wel gewenst.

Literatuur

  • Hicks BM, et al. Angiotensinconvertingenzyme inhibitors and risk of lungcancer: populationbased cohort study. BMJ 2018;363:k4209.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen