Nieuws

Maart H&W: rouw bij onvervulde kinderwens, meisjesbesnijdenis, richtlijn Slaapproblemen

Gepubliceerd
5 maart 2024
In het maartnummer van H&W is er veel aandacht voor rouw. Zo blijken patiënten verdriet en boosheid te ervaren door eetproblemen bij kanker, waarbij tijdige (h)erkenning van en ondersteuning door zorgprofessionals van belang is. Ook aandacht voor de manier waarop huisartsen het gesprek kunnen aangaan over rouw bij een onvervulde kinderwens en hoe te differentiëren tussen rouw, een complexe rouwstoornis en een depressie. En hoe te handelen bij patiënten met een verzoek tot levensbeëindiging bij psychisch lijden? Ook besteden we aandacht aan nieuw onderzoek naar leefstijlinterventie bij de behandeling van depressie en aan de gevolgen van meisjesbesnijdenis. Andere onderwerpen zijn onder meer de herziene interdisciplinaire richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase.