Nieuws

Manieren om urine op te vangen

Gepubliceerd
1 september 2016
Diagnostiek van urineweginfecties is een dagelijkse handeling in de huisartsenpraktijk. Maar hoe kan urine het beste worden opgevangen? Vervuiling van de urine kan immers over­diagnostiek en -behandeling tot gevolg hebben. Nieuw onderzoek maakt duidelijk dat de manier van urineopvang niet uitmaakt voor de diagnostische accuratesse.
Deense onderzoekers voerden een systematische review uit waarin ze 7 onderzoeken includeerden met in totaal 1062 niet-zwangere vrouwen met symptomen van een urineweginfectie (UWI). In de onderzoeken werden verschillende opvangtechnieken (wassen + midstraal-urine, of direct in een opvangpotje plassen) vergeleken met de steriele gouden standaard: katheterisatie of suprapubische punctie. Als uitkomstmaat werd de diagnostische accuratesse van de opvangtechnieken voor aanwezigheid van een UWI vergeleken.
Midstraalurine met vooraf wassen had een hoge negatief (1,00) en positief voorspellende waarde (0,79 tot 0,95) voor aan- of afwezigheid van een UWI in vergelijking met de steriele technieken. Eén onderzoek in de eerste lijn vergeleek midstraalurine plus vooraf wassen met directe opvang zonder wassen. Ook hiervoor was de positief voorspellende waarde hoog (0,92), maar de negatief voorspellende waarde lager (0,71).
Uit deze review blijkt dat er geen groot verschil is tussen diagnostische accuratesse met verschillende methoden voor urineopvang. De auteurs concluderen dat met direct urine opvangen zonder wassen hooguit 5-10% van de patiënten wordt overgediagnosticeerd. Dit weegt naar hun mening niet op tegen de invasieve methoden van steriele opvang. Dit komt overeen met de NHG-Standaard Urineweginfecties, waarin vermeld wordt dat er bij volwassenen geen speciale maatregelen getroffen hoeven te worden bij het opvangen van urine. Alleen wanneer er een verschil bestaat tussen de uitslag van het urineonderzoek en het klinisch beeld, kan een nieuwe opvang van urine met vooraf schoonmaken en midstraalurine nuttig zijn.
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Holm A, et al. Urine sampling techniques in symptomatic primary-care patients: a diagnostic accuracy review. BMC Fam Pract 2016;17:72.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen