Nieuws

Mannen zijn vaker te dik maar gaan minder vaak naar de diëtist

Gepubliceerd
10 juni 2006

In Nederland kampt circa 55% van de mannen en 45% van de vrouwen tussen de 20 en de 70 jaar met overgewicht (BMI 25-30) en 1 op de 10 mannen en vrouwen heeft zelfs adipositas (BMI>30). Gevreesd wordt dat deze percentages verder zullen stijgen. De kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door overgewicht en adipositas worden geschat op 2 miljard euro per jaar. Ook Nederlandse kinderen zijn steeds vaker, steeds jonger en steeds ernstiger te dik. Gemiddeld blijkt 16% van de jongens en 20% van de meisjes te zwaar. De diëtist kan als specialist in voeding en diëten een rol spelen in het terugdringen van dit volksgezondheidsprobleem en de kosten die daarmee gepaard gaan. Bekend is dat een gewichtsverlies van 5-10% al een duidelijke gezondheidswinst oplevert. Uit eerdere LINH-cijfers kwam naar voren dat volwassenen met adipositas vaker bij de huisarts komen. De huisarts lijkt de hulp van de diëtist echter niet vaak in te roepen.

Vrouwen vaker naar de diëtist

De huisarts verwijst meer vrouwen dan mannen naar de diëtist. Dit verschil bestaat binnen alle leeftijdsgroepen, maar is het grootst tussen de 19 en 44 jaar. De meeste verwijzingen vinden plaats in de categorie tussen de 45 en de 65 jaar. Aangezien binnen LINH het registreren van een verwijzing naar de diëtist niet is verplicht, is er vrijwel zeker sprake van onderregistratie en liggen de absolute aantallen verwijzingen vermoedelijk iets hoger. Er zijn echter geen redenen om aan te nemen dat de gevonden verhoudingen wat betreft leeftijdsgroepen en geslacht anders liggen dan hier gepresenteerd.

Verwijsdiagnosen tegengesteld aan morbiditeit

Bij jongeren en bij volwassenen onder de 45 jaar zijn overgewicht en adipositas de belangrijkste aanleidingen voor verwijzing naar de diëtist. Naarmate patiënten ouder zijn, komt diabetes mellitus vaker als reden voor om naar de diëtist te verwijzen. Vrouwen gaan vaker naar de diëtist vanwege overgewicht dan mannen en dat geldt voor alle leeftijdscategorieën. Omdat landelijke cijfers aangeven dat overgewicht vaker bij mannen dan bij vrouwen voorkomt, is dit een opvallende bevinding. Huisartsen verwijzen mannen onder de 65 jaar vaker door voor diabetes mellitus dan vrouwen. Diabetes komt op deze leeftijd ook meer voor bij mannen, hoewel dit verschil niet zo groot is als de verhoudingen in figuur 2 doen vermoeden.

Conclusie

Huisartsen verwijzen meer vrouwen dan mannen naar de diëtist. Hoewel mannen vaker te dik zijn, worden zij hiervoor in vergelijking met vrouwen minder vaak verwezen. Daarentegen gaan mannen tot 65 jaar vaker voor diabetes mellitus naar de diëtist. Overgewicht en diabetes mellitus zijn sterk gerelateerd; 80 tot 90% van de mensen met diabetes mellitus is te zwaar. Wellicht gaan mannen liever met een meer ‘medisch’ klinkend probleem als diabetes naar de diëtist dan met een meer ‘esthetisch’ klinkend probleem als overgewicht.

De hier beschreven analyses zijn uitgevoerd met LINH gegevens. LINH is een project van NIVEL, WOK, LHV en NHG. Voor meer gegevens over LINH kunt u terecht op de website (www.linh.nl). Reacties naar info@linh.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen