Nieuws

Medicamenteuze behandeling van etalagebenen

Gepubliceerd
22 november 2017

Per huisartsenpraktijk zijn er zo’n vijftig patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en daar komen gemiddeld zo’n zes nieuwe patiënten per jaar bij. De behandeling bestaat uit gesuperviseerde looptraining, voetverzorging, cardiovasculair risicomanagement en trombocytenaggregatieremmers. Vrouwen krijgen minder vaak trombocytenaggregatieremmers voorgeschreven dan mannen, terwijl dat volgens de richtlijn wel zou moeten.

Uit gegevens van NIVEL Zorgregistraties van 5065 patiënten die in de periode 2008 tot 2013 de diagnose claudicatio intermittens kregen, blijkt dat in de eerste twee jaar na de diagnose ongeveer driekwart van de patiënten (73%) een trombocytenaggregatieremmer krijgt voorgeschreven. Dit percentage ligt iets lager bij vrouwen (70%) dan bij mannen (75%). Er is geen verschil in de middelen die worden voorgeschreven: zowel mannen als vrouwen krijgen vooral acetylsalicylzuur (61% van de patiënten), carbasalaatcalcium (39%) en clopidogrel (13%).

Er lijkt bij PAV verschil in behandeling te bestaan tussen mannen en vrouwen, net als bij andere cardiovasculaire aandoeningen. PAV komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen, maar mannen ontwikkelen daarbij eerder claudicatieklachten. Het is mogelijk dat mannen dan eerder medicatie krijgen voorgeschreven. Een andere verklaring is dat mannen vaker een andere cardiovasculaire aandoening hebben, zoals een hartinfarct of beroerte, waarvoor zij medicatie krijgen. Het is hoe dan ook belangrijk dat huisartsen alert zijn op het voorschrijven van trombocytenaggregatieremmers bij zowel mannen als vrouwen met claudicatieklachten.

Https://www.nivel.nl/nl/NZR/incidenties-en-prevalenties.

Bartelink MEL, Elsman BHP, Oostindjer A, Stoffers HEJH, Wiersma Tj, Geraets JJXR. NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden (tweede herziening). Huisarts Wet 2014;57:81.

pdf bestand  NIVEL, PAV, figuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen