Nieuws

Medicatiegerelateerde problemen blijven vaak onbesproken

Gepubliceerd
11 april 2019
Problemen bij medicatie komen veel voor en kunnen leiden tot nodeloze ziekenhuisopnames. Nederlandse onderzoekers bekeken het soort en aantal medicatiegerelateerde problemen. Zij inventariseerden de problemen die tijdens het consult met een arts of apotheker werden benoemd en besproken, werden benoemd maar niet besproken, en geheel niet werden benoemd. Ongeveer 1 op de 20 medicatiegerelateerde problemen werd niet benoemd tijdens een consult, en ongeveer 1 op de 6 problemen die wel werd benoemd, werd verder niet besproken.
0 reacties

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 431 patiënten tijdens hun bezoek aan 4 poliklinieken (chirurgisch en niet-chirurgisch), 2 huisartsenpraktijken en 5 apotheken in de omgeving van Nijmegen. Een onderzoeker woonde het consult bij en rapporteerde hints over medicatiegerelateerde problemen in het consult. Na het consult werd de patiënt gevraagd een aanvullende vragenlijst in te vullen over zijn medicatiegebruik, de respons was 41%.

In totaal benoemden 182 (42%) patiënten 311 medicatiegerelateerde problemen in het consult. Bij de patiënten die de huisarts bezochten, lag dit percentage lager (30%). In 89% van de consulten waarin een medicatiegerelateerd probleem werd benoemd, werd dit probleem ook besproken. Bij huisartsen lag dit percentage hoger (96%). Bijna 16% van de 311 benoemde medicatiegerelateerde problemen bleef onbesproken, bijvoorbeeld bij compliantie en toxiciteit of bijwerkingen. Bij 17 consulten (4%) besprak de arts of apotheker de medicatiegerelateerde problemen niet, de reden daarvoor was meestal tijdsgebrek (24%) of het gevoel van een overdaad aan informatie (24%).

Uit dit onderzoek blijkt dat huisartsen het relatief goed doen wat betreft het bespreken van medicatiegerelateerde problemen met hun patiënt, maar de onderzoekers benadrukken ook dat er ruimte is voor verbetering. (Huis)artsen moeten zich ervan bewust zijn dat niet iedere patiënt deze problemen uit zichzelf benoemt.

Literatuur

  • Huiskes VJB, et al. Communication about drug-related problems (DRPs) during patients’ visits to Dutch physicians and pharmacies. Health Commun 2018 Dec 10:1-8. DOI: 10.1080/10410236.2018.1551301 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen